Programmalijn: Innovatie adoptie en opschaling

De adoptie van innovaties door (MKB-) bedrijven en andere partijen en snelle opschaling van innovaties in de praktijk vormen een grote uitdaging in de ontwerp-, bouw- en techniek sector. Een voorbeeld is de trage adoptie van het gebruik van slimme datatoepassingen bij (MKB-)bedrijven. Onder ander de “valley of death” moet worden overbrugd.  

Het doel van programmalijn 5 is het versnellen van de toepassing van technologische en sociale innovaties en opschaling door middel van methodische aanpakken. Lijn 5 borgt hiermee dat belangrijke innovaties op het gebied van biobased en circulair bouwen, digitalisering en industrialisatie (lijn 1) daadwerkelijk grootschalig landen in de praktijk.   

Kennisproducten

Uitgelicht

Andere kennisproducten