Hub Noord

Hanze/Alfa College

Over Hub Noord

Onder de naam Hub Noord hebben Alfa-college (mbo) en Hanzehogeschool (hbo, Kenniscentrum NoorderRuimte en BuildinG) in 2023 samengewerkt in het programma RBHC.

Ontwikkeling, toepassing en delen van kennis staan centraal in het werk dat zij doen. Of het nu gaat om het onderwijs, onderzoek, of innovaties. Bij al die onderdelen is samenwerking met het bedrijfsleven en andere partners in de regio van groot belang. 

Leren door doen

Zij geloven in leren door doen. De circulaire bouweconomie vraagt op veel gebieden andere kennis en oplossingen dan we vanuit de lineaire bouweconomie en bij gebruik van traditionele bouwmaterialen gewend zijn. Een deel van de vraagstukken wordt pas zichtbaar in de uitvoering. Vandaar dat ze dit traject van kennis opdoen en kennis delen heel concreet hebben ingestoken: door met elkaar in projecten aan de slag te gaan.

 

Innoveren en adoptie van kennis en vaardigheden stonden centraal. In een 8-tal concrete projecten hebben ze onderwijs en bedrijfsleven samengebracht, zodat ze met elkaar kunnen ontdekken wat er bij komt kijken als je circulair en biobased gaat bouwen. Samen ontdekken welke kennis en vaardigheden daarvoor nodig zijn en die kennis ook weer doorgeven aan anderen in ons netwerk.

Groningen
Groningen

Trekker van Hub Noord

Focus

Biobased bouwen

  • Van plant tot pand


Digitalisering en AI

  • Gerobotiseerde prefab onderdelen
  • 3D printen

Meer informatie? Stel je vraag!

Jelle Pama
E   jpama@building.nl

Hub Noord

Kennisproducten

Volgens de Sharebouw&Techniek-methode zijn er op regionaal niveau verschillende activiteiten, methoden en technieken getest om skills ontwikkeling bij zowel huidige als toekomstige vakmensen te stimuleren. De inzichten die hieruit voortkomen, zijn vastgelegd in kennisproducten. Deze kennisproducten dienen als bron van inspiratie en bieden concrete voorbeelden om te gebruiken en toe te passen.

Uitgelicht

Meer kennisproducten

Actueel

Hub Noord

Een digitale, duurzamere bouw vergt ook een nieuw soort vakman

Contactpersonen

Jelle Pama

Programmaleider BuildinG

Door zijn brede werkervaring en combinatie van zijn functies, verbindt Jelle in zijn dagelijks werk onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Naast programmaleider van BuildinG, is hij verbonden aan het lectoraat Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen, en senior adviseur bij HanzePro.

Annemarieke Aarts

Projectleider RBHC Hanzehogeschool/BuildinG

Annemarieke is zelfstandig ondernemer en werkt als procesmanager en adviseur (Bureau van waarde en Proeftuin Rottum). Binnen RBHC heeft zij gezorgd dat we niet alleen zelf leren en innoveren, maar dat dit ook zijn weg vindt naar het landelijke samenwerkingsverband, naar TNO en naar TKI.

Jos Dokter

Docent Bouwkunde

Jos Dokter is een bouwkundige met een praktische invalshoek. Voor het onderwijs en bedrijfsleven een verbinder. Het verbinden wordt uitgewerkt in de methode werken, leren en innoveren. Deze methode staat centraal in de samenwerkingen voor zowel landelijke als regionaal partijen.

Renee Lugers

Docent, Projectmanager

Renee is docent op het Alfa-college en geeft daar onderwijs aan bouwkunde middenkader opleiding. Vanuit zijn ervaring als Architect en CAD tekenaar geeft hij onderwijs waarin hij probeert studenten voor de komende 10 jaar op te leiden. Hij heeft zich gespecialiseerd in biobased bouwen, Revit & Bim.