Keten van boer tot bouwproduct

Over het kennisproduct

Wie de productie van bio-based bouwmaterialen (constructief en interieur) wil opschalen, zal eerst aan een sluitende keten van boer tot bouwproduct moeten werken. Het sluiten van waardeketens is mensenwerk en lukt in deze pioniersfase richting een circulaire economie alleen met open vizier. Met een groep van partners die samen risico durven nemen en elkaar voldoende vertrouwen om de volgende stap te gaan zetten.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Binnen het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital heeft Hanzehogeschool/BuildinG onderzocht wat er nodig is om: 
 
  1. In Groningen een goede keten te vormen van het verbouwen van vlas tot de productie en toepassing van linnen in constructief- of isolatiemateriaal.  
  2. Met welke partners een goede basis gevormd kan worden om de komende 5 jaar te zorgen voor een opschaalbare starterswoning die biobased, duurzaam en betaalbaar is.  

Welk probleem lost het op?

Ketens bouwen klinkt alsof je alleen de juiste partijen hoeft uit te nodigen, om aan de slag te kunnen met elkaar. Maar het vraagt veel meer dan dat. Het vraagt inzicht in de maatschappelijke opgaven in een regio en kennis over welke schakels er allemaal een rol spelen om die maatschappelijke opgaven aan te pakken. Al die onderdelen moeten anders gaan acteren dan op dit moment gebeurt, om tot nieuwe circulaire manieren van werken te komen. Maar wie zet de eerste stap? En wie zorgt dat verderop in de keten ook op tijd en in de juiste richting bewogen wordt? En hoe maak je stakeholders enthousiast om in te stappen in de onzekerheid van de circulaire ontdekkingstocht die je samen aangaat?

Waar draagt het aan bij?

Wat er nodig is voor het nieuwe werken kan alleen uitgevonden worden door het ook echt met elkaar te gaan doen. Daarom delen we graag wat wij nu weten, zodat een ander daarop voort kan borduren. 

We delen onze inzichten uit twee projecten (‘Van Plant tot Pand’ en ‘Zernike Campus Pure Living’) over: 

  • wat is een goede basis voor een keten?
  • wat is er nodig voor nieuwe verdienmodellen?
  • wanneer is een investeerder bereid om in te stappen?
  • hoe wakker je intrinsieke motivatie aan?


Deze aanpak is gestoeld op de Waardeketenmethodiek van House of Design. Hun Toolkit geeft 
geïnteresseerden handvatten om zelf veranderingen op gang te brengen. 

Contactpersoon

Piet Zijlstra
Hanzehogeschool/BuidinG

E p.d.zijlstra@building.nl
T 0646715859

Jelle Pama
Hanzehogeschool/BuidinG

jpama@building.nl
0653460160

Info kennisproduct

Voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het sluiten van lokale waardeketens om circulair te kunnen gaan werken.

Details download(s)

Andere kennisproducten