Over de methode

Sharebouw&Techniek

Waarom Sharebouw&Techniek?

Nederland staat zowel voor een grote nieuwbouwopgave als voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan vakmensen en professionals met de juiste skills en landen innovaties nog onvoldoende in de praktijk. Een belangrijke vraag is hoe dit te doorbreken.

Doel

Het doel van de aanpak Sharebouw&Techniek is om bij te dragen aan de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatadaptieve leefomgeving door skills ontwikkeling en innovatie adoptie in de ontwerp-, bouw- en technieksector te versnellen.

De aanpak 

In de human capital aanpak worden de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbonden met praktische activiteiten. (MKB-) bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen, kennispartners en andere partijen werken hierbij nauw samen. De aanpak wordt altijd vertaald naar de regionale context en behoeften.  

5 programmalijnen staan centraal in de regionale human capital aanpak:  

  1. Ecosysteem
  2. Technologische en sociale innovatie
  3. Lerende innovatieve organisaties en ketens
  4. Onderwijsvernieuwing
  5. Innovatie adoptie en opschaling


In het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital zijn  eerste schaalbare aanpakken en instrumenten ontwikkeld voor deze lijnen. 

Eerste resultaten

De evaluatie laat zien dat de Sharebouw&Techniek aanpak zowel skills ontwikkeling als de toepassing van innovaties versnelt bij (MKB-)bedrijven, woningcorporaties, docenten, studenten en andere partijen. Ook zijn kernactiviteiten in de aanpak, werkzame elementen, randvoorwaarden en succesfactoren in kaart gebracht. In het kennisproduct ‘Evaluatie van een regionale human capital aanpak’ worden deze inzichten in detail beschreven.

Doorontwikkeling

In het Toekomstbestendige Leefomgeving wordt de regionale human capital aanpak vanaf 2024 verder doorontwikkeld.

Contact

Rob van der Maarel
TNO

E rob.vandermaarel@tno.nl

Monitoring en evaluatie

Download(s)

Rapport (nog niet toegevoegd)

Kennisproducten Sharebouw&Techniek