Regionale hub's

Het programma wordt uitgevoerd in vier regionale hubs, waar samenwerking plaatsvindt tussen MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en kennispartners.