Mensgericht implementeren van nieuwe technologie

Over het kennisproduct

Het is voor bedrijven lastig om techniek dusdanig te implementeren dat een verbetering in productiviteit en bouwkwaliteit behaald wordt. Vakmensen worden bijvoorbeeld niet altijd goed meegenomen in het implementatieproces. De ontwikkelde mensgerichte implementatietool bestaat uit vier fases die je met je medewerkers doorloopt. Zo heeft jouw organisatie de nodige handvatten om deze implementatie vorm te geven. De uitkomsten van de tool lenen zich uitermate voor het vormgeven van een learning community.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De energietransitie, het tekort aan vakmensen en de woningnood in Nederland dwingen de bouwsector om met minder mensen meer huizen te bouwen. Slimme techniek kan vakmensen hierin ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van Augmented Reality (AR-bril) voor het projecteren van werkinstructies of het gebruik van exoskeletten voor fysieke ondersteuning van vakmensen. 

Het is voor bedrijven lastig om deze slimme techniek dusdanig te implementeren dat een verbetering in productiviteit en bouwkwaliteit behaald wordt. Vakmensen worden niet altijd goed meegenomen in het implementatieproces en/of ze bezitten niet de benodigde vaardigheden om de techniek optimaal te benutten. Deze tool helpt bij de implementatie van nieuwe techniek in jouw bedrijf.

Welk probleem lost het op?

Innovaties worden vaak in fieldlabs uitgevonden, maar de introductie daarvan op de werkvloer blijkt meer dan eens problematisch. Dit komt onder andere doordat medewerkers niet de skills hebben om ze toe te passen of nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. In onze learning communities gaan medewerkers onder leiding van een facilitator zelf aan de slag met het invoeren van een innovatie en leren ze op speelse wijze, bijna onbewust, nieuwe skills en komen ze tot echte innovatie-adoptie. 

Waar draagt het aan bij?

De mensgerichte implementatietool (zie figuur 1) biedt jouw organisatie handvatten om deze implementatie – waarbij de mens centraal staat – vorm te geven. De tool bestaat uit vier fases: (1) doel en scope, (2) huidige situatie gedetailleerd in kaart brengen, (3) ontwerp en evalueer gewenste situatie, en (4) implementeer de gewenste situatie. 

Contactpersoon

Niki van Urk
Pioneering 

E n.vanurk@pioneering.nl

Details download(s)

Andere kennisproducten