Learning Communities als bouwstenen voor human capital innovaties

Over het kennisproduct

Maatschappelijke transities vragen om technologische innovaties. Deze worden vaak in fieldlabs uitgevonden, maar de introductie daarvan op de werkvloer is niet eenvoudig. Door middel van learning communities, publiek-private samenwerkingsverbanden, onder begeleiding van professionele facilitators, wordt dit gefaciliteerd. Deze learning communities zijn uitermate geschikt om leren, werken en innoveren te integreren en daarmee de innovaties ook daadwerkelijk te laten landen in de praktijk. 

In het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital hebben we drie typen learning communities – de pre-learning community, de challenge-based learning community en de sharing learning community – kunnen benutten als innovatieversneller in de bouwsector. 

Welk probleem lost het op?

Een nieuwe innovatie laten landen op de werkvloer is niet eenvoudig. Dit komt onder andere doordat medewerkers nog niet de juiste skills hebben om ze toe te passen of nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. In onze learning communities gaan medewerkers onder leiding van een facilitator zelf aan de slag met het invoeren van een innovatie en leren ze op speelse wijze, bijna onbewust, nieuwe skills en komen ze tot echte innovatie-adoptie.

Waar draagt het aan bij?

83 opdrachtgevers en bedrijven hebben deelgenomen in onze learning communities en projecten. Deelnemers geven aan dat ze in onze learning communities in 2 uur doen waar ze anders 2 maanden over zouden doen. Daarmee is deze methodiek een echte innovatieversneller.

In de download worden tips gegeven om zelf aan de slag te gaan met learning communities.

Contactpersoon

Niki van Urk
Pioneering 

E n.vanurk@pioneering.nl

Details download(s)

Andere kennisproducten