Regionaal Bouwen aan Human Capital

Met een regionale aanpak richten we ons op skills ontwikkeling bij huidige en toekomstige vakmensen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dit doen we om de toepassing van innovaties die bijdragen aan een CO2-vrije en toekomstbestendige leefomgeving in de praktijk te versnellen.

Kennisproducten

Volgens de Sharebouw&Techniek-methode zijn er op regionaal niveau verschillende activiteiten, methoden en technieken getest om skills ontwikkeling bij zowel huidige als toekomstige vakmensen te stimuleren. De inzichten die hieruit voortkomen, zijn vastgelegd in kennisproducten. Deze kennisproducten dienen als bron van inspiratie en bieden concrete voorbeelden om te gebruiken en toe te passen.

Search

Actueel

Algemeen

Mensen staan centraal in de transitie naar duurzame bouw: ‘We hebben naast technische ook sociale innovaties nodig’

Hub Oost

Innoveren in de bouw? Betrek vakmensen

Algemeen

‘Aandacht voor mensen en proactieve opdrachtgevers zijn onmisbaar voor innovatieve bouw’