Onderzoek adoptie van innovaties door (MKB-)bedrijven

Over het kennisproduct

Om de verduurzamings- en nieuwbouwopgave te realiseren, is het cruciaal dat innovaties sneller landen in de praktijk. Grotere MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Deze bedrijven zijn vaak eindverantwoordelijk voor bouwprojecten en kunnen ketenpartners meenemen in het innovatieproces. 

Om innovatie in de sector verder te versnellen, is inzicht in hoe MKB-bedrijven innoveren en wat zij hierbij nodig hebben belangrijk. In dit onderzoek brengen we in kaart via welke routes MKB-bedrijven innovaties succesvol implementeren. Naast literatuuronderzoek zijn 16 innoverende (MKB-)bedrijven geïnterviewd.    

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel van het onderzoek is om handvatten te bieden voor het versnellen van innovatie adoptie bij MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector. De volgende onderzoeksvragen staan hiervoor in het rapport centraal: 

  1. Welke routes gebruiken MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector om innovaties succesvol te implementeren? 
  2. Welke barrières en succesfactoren spelen hierbij een rol?

Waar draagt het aan bij?

Het onderzoek biedt MKB-bedrijven en partijen die hun innovatieproces ondersteunen inzicht in welke stappen bedrijven zetten om te innoveren. Dit start bij verschillende manieren waarop bedrijven innovaties en uitdagingen signaleren en agenderen, en eindigt met verschillende aanpakken voor continu(l)eren. Daarnaast geven ervaren barrières en succesfactoren, en de manieren waarop bedrijven hiermee omgaan, inzicht in hoe het innovatieproces bij MKB-bedrijven kan worden ondersteund en versneld.

Contactpersoon

Goedele Geuskens
TNO

E goedele.geuskens@tno.nl

Info kennisproduct

Voor partijen die MKB-bedrijven ondersteunen bij hun innovatieproces, zoals innovatiehubs, onderwijs- en kennispartners en branche-verenigingen. En uiteraard voor MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector zelf.

Betrokken organisaties

  • SPARK Campus
  • Stichting Pioneering
  • BouwAcademie Amsterdam

Details download(s)

Datum upload

11/04/2024

Andere kennisproducten