Digitaliseringslab

Over het kennisproduct

In het Digitaliseringslab hebben medewerkers en management van bedrijven en organisaties in de OBT-sector de mogelijkheid gehad om hands-on te experimenteren met diverse technologieën. De deelnemers kregen de kans om kennis te maken met zowel hardware als software, en om data te verkennen. Door te experimenteren werden nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, wat bijdraagt aan professionele ontwikkeling. Het doel was om een locatie te creëren waar proof of Cconcepts (PoC’s) of minimale levensvatbare producten (MVP’s) te realiseren zijn. De activiteit bood een praktische en interactieve benadering van leren, waardoor de deelnemers een dieper begrip kregen van de technologieën en hun toepassingen. 

Met welk doel is dit ontwikkeld?

Het doel van deze activiteit was om partijen uit de sector op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met nieuwe technologieën en hen de kans te bieden om te experimenteren. Dit stelde hen in staat om te onderzoeken welke oplossingen mogelijk en haalbaar zijn. Het uiteindelijke streven was om minimale levensvatbare producten (MVP’s) te realiseren, waarbij de oplossingen in de praktijk hun waarde konden bewijzen met minimale functionaliteit. Daarnaast was het doel om kennis over te dragen en de deelnemers praktische ervaring te laten opdoen, waardoor ze beter voorbereid zijn op de uitdagingen en mogelijkheden van nieuwe technologieën in de sector. 

Welk probleem lost het op?

Het digitaliseringslab adresseert het probleem van MKB-bedrijven in de bouw- en installatiebranche door hen toegang te bieden tot kennis en middelen voor technologische ontwikkelingen. Vaak ontbreekt het deze bedrijven aan deze middelen en expertise. Het lab stelt hen in staat om hands-on ervaring op te doen met innovatieve technologieën zoals additive manufacturing, scanning, robotics, AR/VR, IoT, en digital twin, zonder dat zij zelf grootschalige investeringen hoeven te doen. Dit vermindert de drempel voor deze bedrijven om zich bewust te worden van de mogelijkheden (Awareness), proof of concepts (PoC’s) of minimale levensvatbare producten (MVP’s) te ontwikkelen, en uiteindelijk te evolueren naar productiepilots en commerciële opschaling. Zo biedt het lab een oplossing voor het gebrek aan kennis en middelen, en stimuleert het innovatie binnen de sector. 

Waar draagt het aan bij?

Het digitaliseringslab draagt bij aan het creëren van een vruchtbare omgeving waarin diverse elementen samenkomen voor impactvolle innovatie. Het biedt niet alleen toegang tot technologieën, maar ook tot een fysieke locatie, kennis en ervaring, een proeftuin voor experimenten, een methodische aanpak en een uitgebreid netwerk. Door deze combinatie van factoren stelt het lab bedrijven en studenten in staat om innovatieve initiatieven te realiseren, zoals betonprinten, modulair ontwerp, digital twin, IoT-producten, en meer. Hierdoor wordt een breed scala aan mogelijkheden geboden voor het ontwikkelen en implementeren van technologische oplossingen binnen de bouw- en installatiesector. 

Contactpersoon

Nils Hospes
BouwLab R&Do

E nils@bouwlab.com

Info kennisproduct

Medewerkers en management van bedrijven en organisaties in de OBT-sector.

Details download(s)

Andere kennisproducten