Hub Oost

Pioneering

Over Hub Oost

Hub Oost is een samenwerking tussen Stichting Pioneering, Hogeschool Saxion en ROC van Twente. Samen werken ze aan het behouden en ontwikkelen van technisch talent in de regio. En stomen ze het werkveld klaar om sneller te kunnen werken met nieuwe innovaties. 

Door mensen in hun kracht te zetten, brengen ze projecten die bijdragen aan een emissievrije, klimaatbestendige en circulaire leefomgeving in versnelling. Zo dragen ze bij aan meer kennisdeling, netwerkgroei en bewustwording over maatschappelijke uitdagingen in Oost-Nederland. 

Regionaal bouwen aan human capital 

Binnen het programma pasten ze reeds ontwikkelde HC-tools en interventies toe en testen deze in bestaande projecten, initiatieven en samenwerkingsverbanden rondom de emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving in de regio. Tools die bijvoorbeeld ontwikkeld zijn in de metaalbranche, hebben ze ook getest binnen de energie- en woningopgave. Met als einddoel het vullen van een HR Toolkit waarmee de energie- en woningopgave kan worden versneld. Met de toolkit kan een bijdrage woorden geleverd aan:  

  • Skills ontwikkeling 
  • Optimale inzet van capaciteit 
  • Verbetering van de ketensamenwerking 
  • Verhogen van de innovatiekracht 
  • Versterken van individuele organisaties 
  • Verbinden onderwijs – werkveld  

Enschede
Overijssel

Trekker van Hub Oost

Focus

Industrialisatie
Digitalisering
Deelbare data Stromen
Nieuwe materialen
Gedragsverandering

Meer informatie? Stel je vraag!

Niki van Urk
E   n.vanurk@pioneering.nl

Hub Oost

Kennisproducten

Volgens de Sharebouw&Techniek-methode zijn er op regionaal niveau verschillende activiteiten, methoden en technieken getest om skills ontwikkeling bij zowel huidige als toekomstige vakmensen te stimuleren. De inzichten die hieruit voortkomen, zijn vastgelegd in kennisproducten. Deze kennisproducten dienen als bron van inspiratie en bieden concrete voorbeelden om te gebruiken en toe te passen.

Uitgelicht

Meer kennisproducten

Actueel

Hub Oost

Innoveren in de bouw? Betrek vakmensen

Contactpersonen

Bas van Dongen

Innovatie Makelaar

Bas is coördinator Talent & Welzijn bij Pioneering en helpt organisaties om sociale innovaties toe te passen. Zo komen mensen in hun kracht te staan en zetten we sneller stappen naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Niki van Urk

Programmacoördinator

Als Programmacoördinator bij Pioneering verbindt Niki alle initiatieven om de transitie naar een toekomstbestendige leefomgeving te versnellen. Ze is gedreven om impact te maken in de gebouwde leefomgeving met focus op duurzaamheid, circulariteit en gelijkheid.