Over het programma

Regionaal Bouwen aan Human Capital

Met een regionale aanpak richten we ons op skills ontwikkeling bij huidige en toekomstige vakmensen uit de ontwerp-, bouw- en technieksector. Dit doen we om de toepassing van innovaties die bijdragen aan een CO2-vrije en toekomstbestendige leefomgeving in de praktijk te versnellen.

Begin april 2024 liep het programma in deze vorm op zijn einde, en zijn de aanpak, regionale hubs en projecten onderdeel geworden van het ecosysteem consortium van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving.

Een regionale aanpak is nodig omdat het tekort aan huidige en toekomstige vakmensen met de juiste skills succesvolle innovaties in de ontwerp-, bouw- en technieksector belemmert. Het door TNO ontwikkelde Sharebouw&Techniek-concept dat de werelden van werken, leren en innoveren in regionale ecosystemen aan elkaar verbindt, vormt de werkwijze van het programma. Door de werkwijze naar meerdere regio’s op te schalen, wordt er een bijdrage geleverd aan skills ontwikkeling van vakmensen, nu en in de toekomst, en aan innovatieadoptie bij MKB-bedrijven en opdrachtgevers.

Skills ontwikkelen om innovaties te versnellen

Nederland staat zowel voor een grote nieuwbouwopgave als voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw energiezuinig, klimaatadaptief en toekomstbestendig te maken. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan arbeidskrachten in de ontwerp-, bouw- en technieksector. Ondanks alle inspanningen brengen de huidige werkwijzen in de sector nog niet de versnelling die nodig is. Een belangrijke oorzaak is dat innovaties op het terrein van schoon en emissieloos bouwen, digitalisering, industrialisatie, circulair en biobased bouwen en ketenintegratie om verschillende redenen nog onvoldoende landen in de praktijk. Door de versnippering en beperkte samenwerking tussen bedrijven onderling, tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en tussen bedrijven en kennispartners wordt kennis beperkt gedeeld. Van elkaar leren is cruciaal om te kunnen innoveren en innovaties te laten landen in de praktijk. Dit doorbreken vraagt om krachtige regionale ecosystemen die werken, leren en innoveren met elkaar verbinden in de ontwerp-, bouw- en technieksector.

Lopend human capital concept in meer regio’s doorontwikkelen

Het concept Sharebouw&Techniek (SB&T) is bij de Bouwacademie in de regio Amsterdam voor het eerst ingezet. Dit concept is vanaf 2023 in vier regionale hubs gezamenlijk met MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en kennispartners doorontwikkeld in de praktijk. De regionale hubs zijn Hub Noord (BuildinG), Hub Oost (Pioneering), Hub Zuid (Spark Campus) en Hub West (Bouwlab R&Do).

In nauwe samenwerking met bedrijven, woningcorporaties, gemeenten en andere relevante partijen wordt het concept van SB&T naar de regionale behoeften vertaald. Vervolgens voeren de regio’s experimenten uit, gericht op:

  1. Het (verder) opbouwen van een learning community waar MKB-bedrijven, opdrachtgevers, onderwijspartners, kennispartners, de overheid en andere stakeholders kennis delen en samen opbouwen;
  2. Het vergroten van het inzicht in de impact van technische en sociale innovaties op werk en skills (gaps);
  3. Het ontwikkelen van aanpakken die (informeel) lerend en innovatief gedrag van medewerkers versterken;
  4. Het ontwikkelen van innovaties in het onderwijs en de zij-instroom;
  5. Het ontwikkelen van aanpakken gericht op adoptie van technische en sociale innovaties door MKB-bedrijven.

 

Bij het uitvoeren van de activiteiten werken regio’s nauw samen. Hierdoor kan sneller worden geleerd en kan wat werkt direct worden opgeschaald naar en doorontwikkeld worden in een andere regio. 

Contact

Liselore Havermans
TKI Bouw en Techniek

E liselore@tkibt.nl

Goedele Geuskens
TNO

E goedele.geuskens@tno.nl