Aanpak intensivering MKB

Over het kennisproduct

Het MKB vormt een heel groot deel van de bouwsector. Een belangrijke doelgroep dus die mee moet doen om deze transitie voor elkaar te krijgen. Het is daarom van groot belang om de juiste aanpak te vinden waarmee we het MKB weten te betrekken.  

Dit kennisproduct beschrijft de werkende ingrediënten en de aanpak die SPARK Campus heeft gebruikt bij het activeren en betrekken van MKB bij onze learning community in de keten van bouw en techniek.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De hoofdvraag was: Op welke wijze kunnen we MKB-bedrijven in de bouw en techniek het beste betrekken bij learning communities? Daarbinnen heeft SPARK naar volgende aspecten gekeken:

  • Deelvraag 1: Wat zijn voor hen de triggers om wel of niet mee te doen?
  • Deelvraag 2: Hoeveel gesprekken zijn daarvoor nodig of zijn andere interventies slimmer?
  • Deelvraag 3: Welke investering zijn MKB-bedrijven bereid om jaarlijks te doen?
  • Deelvraag 4: Welke hulpmiddelen kunnen we ontwikkelen om dit te ondersteunen?

Welk probleem lost het op?

Het betrokken krijgen en houden van MKB in innovatieve samenwerkingsverbanden vraagt relatief veel tijd. In dit traject heeft SPARK gezocht naar een optimaal recept van contactmomenten en interventies om dat op een effectieve wijze te laten verlopen.

Waar draagt het aan bij?

Betrokken krijgen en houden van MKB in de bouw & techniek om zodoende de kans van slagen van de benodigde transitie in de sector te vergroten. 

Contactpersoon

Johan Treur
SPARK Campus

johan@sparkcampus.nl
T 06-55758973

Info kennisproduct

Voor organisaties en (onderwijs)instellingen die MKB partijen willen betrekken in hun innovatieprojecten, onderwijsprogramma’s en learning communities.

Details download(s)

Andere kennisproducten