Onderzoek adoptie van innovaties door (MKB-)bedrijven

Over het kennisproduct Om de verduurzamings- en nieuwbouwopgave te realiseren, is het cruciaal dat innovaties sneller landen in de praktijk. Grotere MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector spelen hierbij een belangrijke rol. Deze bedrijven zijn vaak eindverantwoordelijk voor bouwprojecten en kunnen ketenpartners meenemen in het innovatieproces.  Om innovatie in de sector verder te versnellen, is […]

Evaluatie van een regionale human capital aanpak

Over het kennisproduct Dit rapport beschrijft de evaluatie van de human capital aanpak die is ontwikkeld in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital. De aanpak beoogt skillsontwikkeling en innovatie adoptie te versnellen en is gebaseerd op het concept Sharebouw&Techniek. Met wel doel is dit ontwikkeld? Het doel van dit verkennende onderzoek is het evalueren […]

Cultuurverandering in de bouw

Over het kennisproduct Het is een onderzoeksrapport met de resultaten van o.a. 2 case studies. Je kunt het gebruiken om je theoretische en praktische inzichten in cultuurverandering in de uitvoeringspraktijk van de bouw (c.q. op de werkvloer) te vergroten. Het rapport gaat in op de rol van de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven bij het realiseren […]

Arbeidsbesparende technologie: mogelijkheden in kaart

Over het kennisproduct Bedrijven in de bouw staan voor de uitdaging om de instroom van personeel te vergroten, uitstroom te verminderen en de skills van zittend personeel op peil te houden. Daarnaast zoeken bedrijven naar mogelijkheden om de arbeidsproductiviteit te verhogen. Er zijn uit andere sectoren goede voorbeelden van het inzetten van arbeidsondersteunende technologieën. Het […]