Aanpak showcase in het beroepsonderwijs

Over het kennisproduct

Hoe combineer je leren en innoveren in het beroepsonderwijs met de beroepspraktijk? Door te doen!

Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden van de ontwikkeling van showcases wordt een aanpak beschreven hoe deze vorm van leren op een structurele manier in het beroepsonderwijs is in te passen.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het ontwikkelen en realiseren van showcase-projecten biedt in het beroepsonderwijs  veel potentie voor het praktisch en diepgaand leren op verschillende onderwerpen, skills en niveaus. Dat geldt zowel voor de ontwikkeling, de realisatie van een project en na realisatie.

De aanpak heeft als doel om onderwijsinstellingen te helpen om de mogelijkheden van het ontwikkelen en bouwen van showcases te herkennen en deze in te bouwen in de curricula.

Welk probleem lost het op?

De dynamiek van een praktijkproject is meestal slecht in te passen in de rigide structuur van curricula. Projecten komen vaak ad hoc binnen, terwijl onderwijs ver vooruit wordt gefixeerd. De activiteiten in een project sluiten vaak te beperkt aan bij de benodigde leeractiveiten in het onderwijs, zijn te complex en/of vraag en aanbod van studenten sluiten niet op elkaar aan. De hobbels onderweg laten veel mogelijke projecten stranden.

Deze aanpak biedt inzicht in de potentie van het implementeren van showcases in het onderwijs en biedt hulp bij het verminderen van de mogelijke hobbels onderweg.

Waar draagt het aan bij?

Er kan op veel vlakken impact worden gemaakt wanneer het ontwikkelen en realiseren van showcases goed is ingebed in de curricula, de eerste showcases zijn gerealiseerd en gedocumenteerd en ook de samenwerking tussen MBO en HBO bestendig is.

Vanuit verschillende opleidingen (zo mogelijk een combinatie MBO-HBO) kunnen studenten diepgaand leren door mee te werken aan een showcase, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Daarbij vindt het leren plaats in een omgeving met op innovatie gerichte bedrijven. Afstudeerders kunnen verdiepend onderzoek verrichten op de innovaties. De gerealiseerde showcases kunnen op meerdere plekken in het onderwijs gebruikt worden voor case studies. Ze kunnen ook bezocht en onderzocht worden en mogelijk worden doorontwikkeld.

Contactpersoon

Pieter Omlo
Hanzehogeschool Groningen

E p.h.omlo@pl.hanze.nl

Jos Dokter
Alfa College

E J.Dokter@alfa-college.nl

Info kennisproduct

 Onderwijsinstellingen MBO en HBO

Details download(s)

Andere kennisproducten