Digitale bouwstraat

Over het kennisproduct

In fase 0 werd een methodiek ontwikkeld voor samenwerking binnen de bouwketen. In fase 1 is het idee omgezet naar een concept, waarbij de globale requirements voor de oplossing zijn vastgesteld. Een prototype, in de vorm van een klikbare demo, is ontwikkeld. In fase 2 is de Minimum Viable Product (MvP) ontwikkeld, terwijl het impactvolle verdienmodel voor deelnemers is bepaald. Samenwerkingspartners zoals architecten, aannemers, constructeurs en toeleveranciers zijn betrokken bij dit proces om een holistische aanpak te waarborgen. De ontwikkeling werd gefaciliteerd door nauwe samenwerking en continue communicatie tussen alle betrokken partijen.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel van het organiseren van deze activiteit was tweeledig. Ten eerste was het doel om een methodische aanpak te ontwikkelen voor keteninnovatie binnen de bouwsector, waarbij diverse partijen in de bouwketen gezamenlijk een oplossing konden vinden voor gedeelde uitdagingen, met de focus op het integreren van digitale technologieën. Ten tweede diende de activiteit als een Proof of Concept voor de digitale bouwstraat, waarbij het als basis fungeerde voor verdere ontwikkeling door de betrokken partners, ook wel bekend als het “consortium”.

Welk probleem lost het op?

De ontwikkelde methodische aanpak voor keteninnovatie en de Proof of Concept van de digitale bouwstraat adresseren verschillende pijnpunten van diverse stakeholders in de bouwketen. Voor aannemers en toeleveranciers bieden ze de mogelijkheid om faalkosten te verlagen, processen te stroomlijnen en doorlooptijden te verkorten. Dit draagt bij aan een efficiënter gebruik van productiecapaciteit en resulteert in een hogere kwaliteit van het eindproduct. Architecten en constructeurs profiteren ook van verbeterde samenwerking, wat leidt tot een sneller en gestroomlijnder ontwerpproces, en uiteindelijk tot een beter eindresultaat voor alle betrokken partijen

Waar draagt het aan bij?

De ontwikkelde methodische aanpak voor keteninnovatie en de Proof of Concept van de digitale bouwstraat dragen bij aan verschillende belangrijke uitkomsten en impactgebieden in de bouwsector. Ze bevorderen de versnelling van het bouwproces door betere samenwerking, wat resulteert in aanzienlijke vermindering van faalkosten, efficiëntere processen, verkorting van doorlooptijden, en een betere benutting van productiecapaciteit. Bovendien leidt dit tot een verbetering van de kwaliteit van het eindproduct. Op lange termijn zal deze verbeterde samenwerking en efficiëntie in de bouwketen leiden tot een meer duurzame en concurrerende bouwsector, met positieve effecten op zowel economisch als ecologisch gebied.

Contactpersoon

Nils Hospes
BouwLab R&Do

E nils@bouwlab.com

Info kennisproduct

Bedrijven in de bouwketen

Betrokken organisaties

  • 2 aannemers
  • 3 toeleveranciers
  • 1 architect
  • 1 technisch constructiebureau
  • Vertegenwoordiger DigoGo
  • 2 Softwareleveranciers

Details download(s)

Datum upload

13/03/2024

Link volledig kennisproduct (nog niet toegevoegd)

Andere kennisproducten