Programmalijn: Lerende innovatieve organisaties en ketens

Omdat innovaties in de ontwerp-, bouw-, en techniek sector elkaar snel opvolgen, is informeel leren tijdens het werk en innoveren vanuit de eigen rol of functie cruciaal om innovaties sneller te laten landen op de werkvloer. Dit vraagt om een sterke leer- en innovatiecultuur die medewerkers richting, ruimte en ruggensteun biedt bij leren en experimenteren tijdens het werk. Dit is niet alleen cruciaal binnen de eigen organisatie, maar juist ook in de samenwerking tussen verschillende partijen in de keten. In de ontwerp-, bouw-, en techniek sector, met veel kleine bedrijven, schiet dit vaak tekort.  

Het doel van programmalijn 3 is om met methodische aanpakken organisaties en partijen in de ketens meer lerend en innovatief te maken. Zodat (informele) skills ontwikkeling tijdens het werk, innovatief gedrag en samenwerking tussen ketenpartners vanzelfsprekend wordt. Hierdoor ontstaat een context die toepassing van innovaties versnelt.   

Kennisproducten

Uitgelicht

Andere kennisproducten