De Leercultuurscan

Over het kennisproduct

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om continue aanpassing en innovatie. Wanneer de cultuur binnen het bedrijf het leren van medewerkers ondersteunt, dan spreken we van een “leercultuur”. Een sterke “leercultuur” helpt medewerkers om zichzelf te ontwikkelen en flexibel om te kunnen gaan met veranderingen in het werk en de organisatie. In de praktijk is het voor organisaties echter lastig om met het gezamenlijk leren concreet aan de slag te gaan. Daarom is de leercultuurscan ontwikkeld. Met deze scan kunnen bedrijven ontdekken hoe medewerkers de leercultuur ervaren en kun je bepalen hoe de cultuur verbeterd kan worden. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het is niet eenvoudig voor organisaties om het gezamenlijk leren in de praktijk te implementeren. Daarom is onderzocht welke elementen cruciaal zijn om dit leren continu te stimuleren en te borgen in de organisatie. Dat heeft geresulteerd in zes bouwstenen, die samen een leercultuur bouwen. Deze bouwstenen zijn wetenschappelijk onderbouwd en beschreven in het leercultuurmodel. 

Welk probleem lost het op?

Organisaties die geen leercultuur hebben (wat een contra-indicatie is voor het werken met innovaties), kunnen op basis van deze scan gestructureerd aan de gang gaan met het verbeteren van de leercultuur. 

Waar draagt het aan bij?

De leercultuurscan benadrukt dat het belangrijk is om met leren bezig te zijn en om mensen enthousiast te krijgen voor het leren. Er was altijd al wel aandacht voor en we weten dat het belangrijk is, maar er waren nooit echt concrete plannen. Er stond niet veel op papier. Echter, met de uitkomsten van de leercultuurscan kunnen we het wel wat meer gaan faciliteren.

Contactpersoon

Niki van Urk
Pioneering 

E n.vanurk@pioneering.nl

Info kennisproduct

Bouwbedrijven

Details download(s)

Andere kennisproducten