Digital Twin

Over het kennisproduct

Bouwlab R&Do heeft een digital twin ontwikkeld voor demo-doeleinden, gericht op de Alliantie. Dit omvat het creëren van een kennismodule die de definitie, toepassingsmogelijkheden, technische aspecten, randvoorwaarden en valkuilen van digital twins bevat. Ze hebben ook een methodische aanpak ontwikkeld voor het bouwen van digital twins. Dit initiatief is gericht op bouwbedrijven en woningcorporaties om hen te helpen begrijpen hoe ze digital twins kunnen inzetten voor hun projecten. Bouwlab R&Do heeft deze taken volbracht door nauw samen te werken met experts op het gebied van bouwtechnologie en door uitgebreid onderzoek te doen naar best practices en industriestandaarden. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel was om praktijkervaring op te doen met het opzetten van digital twins en dit om te zetten in bruikbare tools en kennis voor zowel bouwbedrijven als woningcorporaties. Door de ontwikkeling van een kennismodule, een methodische aanpak en een demo van een digital twin wil Bouwlab R&Do meer begrip creëren van het concept en de toepassingsmogelijkheden ervan. Specifiek willen ze de deelnemende partijen in staat stellen om digital twins te gebruiken voor data-gedreven onderhoud, zoals voorspellend onderhoud, om zo efficiëntie en innovatie in hun werkprocessen te bevorderen.

Welk probleem lost het op?

De ontwikkeling van de digital twin en bijbehorende deliverables adresseert verschillende pijnpunten en behoeften van betrokken stakeholders. Voor bouwbedrijven biedt het een gestructureerde aanpak voor het implementeren van digital twins, waardoor ze efficiënter kunnen werken en kosten kunnen besparen door middel van bijvoorbeeld data-gedreven onderhoud. Woningcorporaties profiteren van een beter inzicht in hun vastgoedportfolio en kunnen onderhoudsprocessen optimaliseren, wat resulteert in verbeterde levensduur en kosteneffectief beheer. De ontwikkelde demo maakt het abstracte concept van digital twins tastbaar, waardoor beide partijen een beter begrip krijgen van de potentiële voordelen en toepassingen ervan, en zo mogelijke weerstand of onzekerheid wegnemen.

Waar draagt het aan bij?

De ontwikkeling van de digital twin en bijbehorende materialen draagt bij aan verschillende belangrijke uitkomsten en impactgebieden. Ten eerste vergroot het de innovatiekracht van de bouwsector door geavanceerde technologieën zoals digital twins te omarmen en toe te passen. Het biedt bouwbedrijven en woningcorporaties concrete tools en kennis om hun processen te verbeteren en efficiëntie te verhogen, bijvoorbeeld door middel van data-gedreven onderhoud. Dit resulteert uiteindelijk in kostenbesparingen, verbeterde kwaliteit van vastgoedbeheer, en een meer duurzame benadering van bouw- en onderhoudsactiviteiten. Bovendien draagt het bij aan het vergroten van het begrip en de acceptatie van digital twin-technologieën binnen de sector, wat de weg vrijmaakt voor verdere innovatie en ontwikkeling.

Contactpersoon

Nils Hospes
BouwLab R&Do

E nils@bouwlab.com

Info kennisproduct

Bouwbedrijven en woningcorporaties.

Betrokken organisaties

  • Woningcorporatie
  • Software leveranciers
  • Architect
  • Aannemers
  • Kennisinstitute

Details download(s)

Andere kennisproducten