Modulaire brug

Over het kennisproduct

Een prototype van een modulaire brug werd het afgelopen jaar ontwikkeld via een parametrisch model, met een brugpaspoort en een kennismodule. De ontwikkeling omvatte het creëren van een flexibel ontwerp dat zich aanpast aan verschillende omgevingen en behoeften. Het parametrische model stelde ons in staat om snel variaties te genereren en aan te passen aan specifieke vereisten. Het brugpaspoort diende als een gestandaardiseerde gids voor onderhoud en beheer, terwijl de kennismodule gebruikers voorzag van essentiële informatie en training voor efficiënt gebruik en onderhoud van de brug.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Dit werd georganiseerd met als doel praktijkervaring op te doen met modulair en circulair bouwen via een proefproject, specifiek gericht op het ontwerpen van een modulaire fiets- en voetgangersbrug. Deze ervaringen werden omgezet in een kennismodule die verschillende aspecten van modulair en circulair bouwen behandelt, inclusief definities, ondersteunende digitale systemen en oplossingen, evenals organisatorische en bedrijfseconomische implicaties. Daarnaast werd een demo van het prototype en de digitale systemen gepresenteerd om de praktische toepassing te illustreren en de deelnemers een hands-on ervaring te bieden met de concepten en technologieën.

Welk probleem lost het op?

Met de ontwikkeling van het prototype van een modulaire brug, het parametrisch model, het brugpaspoort en de kennismodule worden verschillende pijn- en probleemgebieden van diverse stakeholders aangepakt. Voor bouwbedrijven bieden deze oplossingen efficiëntere en kosteneffectievere bouwmethoden, waardoor ze kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar modulaire en circulaire bouwprojecten. Opdrachtgevers profiteren van gestandaardiseerde richtlijnen voor onderhoud en beheer, wat de levensduur van bruggen verlengt en onderhoudskosten verlaagt. Bovendien voorziet de kennismodule zowel bouwbedrijven als opdrachtgevers van waardevolle kennis en inzichten in modulaire en circulaire bouwpraktijken, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en hun expertise kunnen vergroten. 

Waar draagt het aan bij?

De ontwikkelde oplossingen dragen bij aan verschillende belangrijke uitkomsten en impactgebieden. Ten eerste bevorderen ze de adoptie van modulair en circulair bouwen binnen de bouwsector, wat leidt tot duurzamere en efficiëntere bouwpraktijken op grote schaal. Hierdoor wordt bijgedragen aan het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van een meer circulaire economie. Bovendien verbetert de gestandaardiseerde aanpak van onderhoud en beheer de duurzaamheid en veiligheid van bruggen, wat uiteindelijk de levensduur ervan verlengt en kosten voor onderhoud en reparatie verlaagt. De kennisoverdracht via de kennismodule vergroot ook het competentieniveau van zowel bouwbedrijven als opdrachtgevers, waardoor ze beter zijn uitgerust om duurzame bouwpraktijken te implementeren en te ondersteunen. 

Contactpersoon

Nils Hospes
BouwLab R&Do

E nils@bouwlab.com

Info kennisproduct

Bouwbedrijven en opdrachtgevers.

Betrokken organisaties

  • Architecten
  • Constructeur
  • Software leveranciers

Details download(s)

Andere kennisproducten