Cultuurverandering in de bouw

Over het kennisproduct

Het is een onderzoeksrapport met de resultaten van o.a. 2 case studies. Je kunt het gebruiken om je theoretische en praktische inzichten in cultuurverandering in de uitvoeringspraktijk van de bouw (c.q. op de werkvloer) te vergroten. Het rapport gaat in op de rol van de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven bij het realiseren van cultuurveranderingen in de bouw.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het onderzoeksrapport is bedoeld voor 2 typen situaties:

 • Gemeenten en brancheorganisaties die binnen hun regio of branche innovatiebeleid willen ontwikkelen waarvoor gedrag- en cultuurverandering nodig is
 • Bedrijven en/of projectpartners in de bouwsector die zich genoodzaakt zien om veranderingen in hun samenwerking door te voeren, maar niet precies weten hoe ze dat moeten aanpakken


Welk probleem lost het op?

De inzichten en modellen die in het rapport beschreven staan, helpen managers van (MKB)bedrijven in de sector om lastige veranderopgaven die op de werkvloer spelen beter te begrijpen (achtergronden, context) en aan te pakken (waar beginnen en hoe starten).

Waar draagt het aan bij?

De directe impact is beperkt tot de 10 bedrijven en organisaties die bij de case studies betrokken zijn geweest. Via terugkoppelingbijeenkomsten zijn de bevindingen en inzichten besproken waardoor awareness voor cultuurproblemen en mogelijke aanpak daarvan is gegroeid. 

Contactpersoon

Koos Johannes
Hogeschool van Amsterdam

E k.johannes@hva.nl
T 06-21155361

Info kennisproduct

 • directeuren en innovatiemanagers van bedrijven in de bouw- en installatiesector
 • beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies en ministeries en die betrokken zijn bij de transitie naar een circulaire en duurzame bouw
 • onderzoekers en projectleiders bij onderwijs- en kennisinstellingen.

Betrokken organisaties

 • 4 regionale innovatie-hubs (regionale cultuuranalyse) 
 • 2 regionale innovatie-hubs (case studies) 
 • 3 corporaties 
 • 1 producent van industriële bouwsystemen 
 • 1 vastgoed onderhoudsbedrijf 
 • 1 bedrijven netwerk 
 • 1 gemeentelijke dienst  
 • 1 ingenieursbureau 
 • 1 ruwbouw aannemer 
 • 1 circulair sloop & demontagebedrijf 

Details download(s)

Datum upload

25/03/2024

Andere kennisproducten