Module Circulaire Economie (CE)

Over het kennisproduct

In de nanomodules wordt het onderwerp circulaire economie geïntroduceerd. Wat betekent een circulaire economie en hoe wordt het vlindermodel gehanteerd? Welke circulaire materialen kunnen toegepast worden voor vloer, gevel en dak? Wat betekent de milieuprestatie en hoe kan dit verlaagd worden? Welke ontwerpstrategieën kunnen worden toegepast en op welke manier kunnen materialen circulair hergebruikt worden?

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Circulair bouwen wordt steeds belangrijker vanwege milieuproblemen en grondstoffenschaarste. Medewerkers van installatiebureaus, bouwkundig adviesbureaus, gemeenten, woningcorporaties en architectenbureaus moeten klaar zijn voor de toekomstige bouwpraktijken. Het bijbrengen van circulaire bouwprincipes helpt medewerkers bewust te maken van hun rol in het verminderen van negatieve milieueffecten en het bevorderen van verantwoordelijkheid in de bouwsector.

Welk probleem lost het op?

Het bijbrengen van circulaire bouwprincipes helpt medewerkers bewust te maken van hun rol in het verminderen van negatieve milieueffecten en het bevorderen van verantwoordelijkheid in de bouwsector.

Waar draagt het aan bij?

De tweede en derdejaars studenten volgen de module en krijgen hiermee meer inzicht op het gebied van circulaire economie. Deze kennis nemen ze mee en delen ze met de stagebedrijven. 

Contactpersoon

Rein Noordover
Nova College 

E rnoordover@novacollege.nl

Info kennisproduct

Ketenpartners, beginnend beroepsbeoefenaars.

Programmalijnen

Betrokken organisaties

  • ROC van Amsterdam
  • C- creators

Details download(s)

Datum upload

21/03/2024

Andere kennisproducten