Pilots in MKB

Over het kennisproduct

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK Campus gebruikt bij het omzetten van resultaten uit challenges naar concrete pilots waarmee de innovatie daadwerkelijk wordt ‘geabsorbeerd’ door het bedrijfsleven.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Veel oplossingsrichtingen die worden ontwikkeld middels challenge based learning blijven vaak hangen op adviezen of hooguit prototypes. Door dit op te pakken en door te vertalen naar een pilot in de eigen organisatie, wordt de kans vergroot dat de innovatie daadwerkelijk geadopteerd wordt. Zeker bij MKB.   

Welk probleem lost het op?

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de stakeholders concreet en praktisch aan de slag gaan met de oplossingsrichting. Ze raken ook meer bekend met innovatieve methodes en technieken, waardoor ze steeds bekwamer worden om deze ook daadwerkelijk toe te gaan passen in hun eigen praktijk. Learning by Doing.

Waar draagt het aan bij?

Het vergroten van het adoptievermogen en het verbeteren van de slaagkans van innovatie.   

Contactpersoon

Johan Treur
SPARK Campus

E johan@sparkcampus.nl
T 0655758973

Info kennisproduct

Voor beleidsmakers en professionals in de bouw en techniek die concreet willen werken aan het absorberen van innovatieve oplossingsrichtingen voor hun challenges.

Details download(s)

Andere kennisproducten