Programmalijn: Onderwijsvernieuwing

Programmalijn 4 richt zich op formele scholing van studenten, werkenden en zij-instromers, bijvoorbeeld door middel van een onderwijsmodules, LLO aanbod en zij-instroomtrajecten. Het doel van programmalijn 4 is dat het onderwijsaanbod 

  • Inhoudelijke goed aansluit op innovaties in de ontwerp-, bouw-, en technieksector 
  • Innovatieve vormen van leren bevat zoals challenge based learning en nanomodules, en  
  • goed aansluit bij verschillende groepen (toekomstige) vakmensen en professionals die nodig zijn voor het realiseren van een toekomstbestendige leefomgeving, zoals studenten, huidige vakmensen en professionals, zij-instromers en niet-werkenden.     


Deze vernieuwing in formeel leren en ontwikkelen vereist nauwe samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven, innovatiepartners en andere stakeholders zoals gemeente en UWV. 
 

Kennisproducten

Uitgelicht

Andere kennisproducten