Procesbeschrijving testen en valideren biobased materialen

Over het kennisproduct

In het project ‘Procesbeschrijving testen en valideren’ heeft hub Noord een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een proces voor het testen van nieuwe biobased bouwmaterialen en -elementen.  

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel van het kennisproduct is om bedrijven te helpen bij het verder doorontwikkelen van hun product. Dit verschilt echter in de praktijk:

  1. Bestaande certificering van materialen gebruiken kan voldoende vertrouwen geven bij toepassing in nieuwe geïntegreerde elementen/systemen
  2. Nieuwe materialen moeten de volledige molen door
  3. Kennis van de verschillende eigenschappen van het nieuwe materiaal in een vroeg stadium is essentieel voor een succesvol proces van ontwikkelen

Voor veel bedrijven is het belangrijk om tijdens het ontwikkelen van hun product, meer kennis te hebben van de verschillende eigenschappen. Het uiteindelijk valideren van het product is de laatste stap in het ontwikkelproces. Hub Noord richt zich op de fase voorafgaand aan de validatie door de officiële instanties zoals Kiwa, SGS, SKG-IKOB, SHR, Efectis en Peutz (laatste twee zijn testen alleen op brandveiligheid). 

Het zorgen voor voldoende testcapaciteit is belangrijk om in tussenstappen van productontwikkeling op onderdelen (kleinere) tests te kunnen uitvoeren. 

Welk probleem lost het op?

Er is een nieuwe faciliteit bij BuildinG ontwikkeld voor het testen op luchtdichtheid en losmaakbaarheid. Hierbij kunnen gevelelementen en ramen getest worden op onder andere luchtdichtheid. Daarnaast is er bij BuildinG testapparatuur aanwezig voor het doen van statische (druk, trek, buiging, afschuiving) of dynamische testen.

Naast het doen van professionele testen, zal een deel van de apparatuur ook gebruikt kunnen gaan worden voor het onderwijs: het ontdekken van het proces van testen, meten en monitoren.

Het circulaire paviljoen ‘Minerva Hub’ is tevens een faciliteit voor het uitvoeren van testen en monitoring in de praktijk. Dit betreft onder andere een groen dak op een dampopen biobased dakconstructie en verschillende nieuwe biobased gevelmaterialen.

Waar draagt het aan bij?

Met deze faciliteiten denken we nog meer ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen te stimuleren en de weg naar een goede marktintroductie te plaveien.

Contactpersoon

Jelle Pama
Hanzehogeschool/BuildinG 

E jpama@building.nl
T 0653460160

Info kennisproduct

Voor iedereen die bezig is met ontwikkeling van biobased en andere circulaire materialen en die in de markt wil zetten. 

Details download(s)

Andere kennisproducten