Hybride leren – bouwcasuïstiek in het onderwijs

Over het kennisproduct

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK Campus gebruikt bij het inrichten van hybride leren met casuïstiek uit de bouwsector, in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Binnen hybride leermethodieken wordt er een sterke verbinding gelegd tussen het onderwijs en het werkveld door samen te werken aan projecten. Dit heeft positieve effecten op de skillsontwikkeling van studenten en het draagt ook actief bij aan nieuwe innovaties.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Skillsontwikkeling in een omgeving die in transitie is, vraagt om ‘learning by doing’ en om ontwikkeling van zowel het werkveld als het onderwijs. In dat kader is hybride leren een interessant instrument. 

Welk probleem lost het op?

Veelal staat bij hybride leren het onderwijs centraal. Door echter de vraagstukken uit het bedrijfsleven centraal te stellen, ontstaat er een andere dynamiek. Het bedrijfsleven omarmt de leervorm meer en de studenten zijn betrokken bij vraagstukken die écht leven. Dit creëert een mate van urgentie waardoor alle partijen ‘meer op scherp’ staan.

Waar draagt het aan bij?

Hybride leren brengt het werkveld en het onderwijs op een gestructureerde en methodische wijze dichter bij elkaar. Er ontstaat meer begrip voor elkaars uitdagingen en dit zorgt voor betere samenwerking. Uiteindelijk leveren de onderwijsinstellingen studenten af die beter zijn voorbereid op het werk.

Contactpersoon

David de Witt 
SPARK Campus

david@sparkcampus.nl
0610423105 

Info kennisproduct

Voor professionals en organisaties die aan de slag willen met hybride leren.

Programmalijnen

Details download(s)

Andere kennisproducten