Maturityscan Digitalisering

Over het kennisproduct

Dit kennisproduct betreft een desktop research van verschillende maturity scans die beschikbaar zijn om te bepalen hoe volwassen een organisatie is op het gebied van digitalisering. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel van dit kennisproduct is om partijen te helpen bij het maken van de keuze welke maturity scan ze kunnen gebruiken om inzicht te krijgen in de mate van volwassenheid van hun organisatie op gebied van digitalisering.  

Welk probleem lost het op?

Bedrijven worstelen met de omvang van de opgaven, maar ook met de omvang van het begrip digitalisering. Inzicht in waar je staat als bedrijf in relatie tot deze ontwikkelingen is hierbij van belang om te komen tot het zetten van stappen in digitalisering op korte, middellange en lange termijn. Het inzetten van een Maturity Scan Digitalisering helpt hierbij.

Waar draagt het aan bij?

Het draagt bij aan de versnelling van digitalisering in de bouw. Dit is belangrijk in het kader van circulariteit (bijv. voor het op termijn oogsten van gebouwen) en het optimaliseren van bouwprocessen, zodat er minder fouten worden gemaakt en minder (materialen) worden verspild.

Contactpersoon

Emile Quanjel
SPARK Campus

E emile@sparkcampus.nl 
T 0653493236

Info kennisproduct

Voor professionals en organisaties die aan de slag willen of zouden moeten met digitalisering.

Details download(s)

Andere kennisproducten