Module datadriven kwaliteitszorg

Over het kennisproduct

Op basis van deze module maakt de student kennis met: 

  • SE methodiek en bouwproces 
  • Kwaliteitsborging in samenhang met de BIM-methodiek 
  • Toepassing van data-dashboards 
  • Dossiervorming bij wet kwaliteitsborging 
  • Processturing en project management d.m.v. data 
  • Data learning 


De student kan: 

Casus gerelateerd een data dashboard bouwen, waarin de vooraf door de student gedefinieerde beoogde effecten zichtbaar worden gemaakt met betrekking tot een of meerdere van de genoemde leerdoelen.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De module is ontwikkeld als onderdeel van de specialisatie Uitvoering en Organisatie in 4e jaar voltijd Bouwkunde. Dit onderdeel kan ook los ingezet worden als LLO module.

Welk probleem lost het op?

Koppeling tussen data, data-analyse en dashboard met kwaliteitszorg wordt niet altijd ingeregeld. Aan de hand van deze module wordt dit praktisch toepasbaar gemaakt.

Waar draagt het aan bij?

De module is erop gericht om de huidige uitvoeringsbranche kennis te laten maken met software en visuele toepassingen van data dasboards. Deze worden op een zodanige praktische wijze gepresenteerd dat ze inpasbaar zijn in werkveld.  

Contactpersoon

Ramon Vlaar
Inholland 

Ramon.Vlaar@inholland.nl

Info kennisproduct

Medewerkers binnen uitvoerende bouw met interesse voor praktische innovatie binnen huidige werkzaamheden.

Programmalijnen

Betrokken organisaties

  • Dalux
  • Uba
  • BAM
  • Damen

Details download(s)

Datum upload

20/03/2024

Andere kennisproducten