Demo Computational Design & Demo Robotic Production

Over het kennisproduct

Dit kennisproduct behandelt een twee mogelijke inspiratieworkshops & hands-on demo’s (8 hours) voor professionals:

  • Computational Design in the Built Environment (Parametric Tower demo),  
  • Robotic Production for non-standard brick layering (Kapla Block demo) 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het focus lag op ‘vernieuwing in leren en ontwikkelen’ tijdens dit project. We hebben leeroplossingen ontwikkeld en geopend voor nieuwe doelgroepen, namelijk professionals. 

De lesmaterialen werden substantieel verbeterd met nieuwe opgenomen instructievideo’s. Deze zijn als voorbereiding en introductie voor de fysieke bijeenkomsten gebruikt. Verder heeft HvA ook de fysieke leeractiviteiten herontwikkeld. 

Na het afronden van het project gaan ze de verbeterde lesmaterialen op vier manieren inzetten: 

  • Ze worden tijdens de minor Robotic Production & Circular Materials en afstudeerprojecten (year 4) gebruikt. Tijdens de minor werken voltijdse studenten van verschillende opleidingen samen. 
  • Ze worden voor de 3e jaars deeltijd Engineering studenten gebruikt als onderdeel van hun studieprogramma 
  • HvA is ‘organisatorisch’ aan het regelen dat individuele professionals aan de deeltijd Engineering groep kunnen aansluiten om de Demo’s te volgen. 
  • Verder willen ze de Demo’s als losse LLO modules voor groepen van professionals beschikbaar stellen

Welk probleem lost het op?

“Nederland staat naast de nieuwbouwopgave voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw klimaat adaptief en toekomstbestendig te maken. Ondanks alle inspanningen, brengen de huidige werkwijzen in de bouw- en installatietechniek niet de versnelling die nodig is. Een belangrijke oorzaak is dat meer technologische en sociale innovatie nodig is, en vooral, dat innovaties op het terrein van schoon en emissieloos bouwen, digitalisering, industrialisatie, circulair en biobased bouwen en ketenintegratie niet landen in de (MKB-) praktijk.” (Projectplan Bouwen aan Human Capital) 

Helemaal in lijn met deze stelling zien ze bedrijven worstelen met het begrijpen en implementeren van nieuwe technologieën. Op basis van deze hands-on workshops en demo’s wil HvA bijdragen aan het beter laten landen van de nieuwste innovaties.

Waar draagt het aan bij?

  • Algemene impact: Professionals en studenten brengen de nieuwe kennis over ‘computational design & robotic production’ naar (hun) bedrijven. Dit kan leiden tot  professionalisering en implementatie van Technologies for Design and Production (T4D&P) 
  • Behaalde resultaat: Ze hebben de testing van deze module met 8 deeltijd Engineering studenten (3e jaars) uitgevoerd. Deze studenten werken bij verschillende bedrijven.  


Wat ze met onze nieuwe modules hebben gecreëerd is experiential learning (learning by doing) op meerdere dieptes en niveau’s/ Dit kan binnen een bedrijf een ‘boost’ geven om te starten/verder te gaan met de implementatie van robotisering.
 

Contactpersoon

Marta Malé-Alemany
Hogeschool van Amsterdam, RobotLab

E m.male-alemany@hva.nl

Info kennisproduct

Huidige en toekomstige professionals werkzaam in de bouwsector.

Programmalijnen

Details download(s)

Datum upload

22/03/2024

Andere kennisproducten