Challenge Based Learning

Over het kennisproduct

Een challenge is een innovatievraagstuk voor een uitdaging/ probleem waar momenteel nog geen passende oplossing voor bedacht is. Dit kan bijvoorbeeld een uitdaging in het bouwproces zijn, een vraagstuk over het hergebruik van materialen of de business case daaromtrent.

SPARK werkt graag challenge based, omdat betrokkenen werken aan een concreet vraagstuk uit de maatschappij of van een organisatie. Dit maakt het tastbaar en concreet. Het zet de betrokkenen aan tot samenwerken, veelal in multidisciplinaire teams. Het stimuleert deelnemers om kritisch te denken, doordacht vragen te stellen en concreet tot oplossingen te komen.

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK Campus gebruikt bij het ophalen, concreet maken en uitvoeren van challenges uit de bouwsector, veelal in samenwerking met onderwijsinstellingen.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De transities in de bouw en techniek (energie, materialen, arbeid) zijn omvangrijk en raken veel onderwerpen. De onderwerpen zijn vaak containerbegrippen en ontwikkelen zich snel. Bedrijven hebben behoefte om hier concreet en praktisch mee aan de slag te gaan.  
 
“Een olifant eet je in kleine stukjes”, wordt weleens gezegd. Deze werkvorm zorgt ervoor dat je een groter vraagstuk in kleinere, meer behapbare, uitdagingen definieert en stap voor stap oplost. 

Welk probleem lost het op?

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de stakeholders concreet aan de slag gaan in plaats van afwachten. Daarnaast raken scholieren en studenten betrokken bij vraagstukken uit de bouw & techniek.

Waar draagt het aan bij?

Met het instrument ‘challenges’ heeft SPARK inmiddels 10-tallen studenten betrokken gemaakt bij de uitdagingen in de bouwsector. Daarnaast ook 10 bedrijven in de bouw op weg geholpen met een eerste stap in het concretiseren van digitalisering, industrialisatie en/of biobased en circulair bouwen.

Contactpersoon

David de Witt 
SPARK Campus

david@sparkcampus.nl
0610423105 

Info kennisproduct

Voor beleidsmakers en professionals in de bouw en techniek die concreet aan de slag willen met uitdagingen die om innovatieve oplossingen vragen. Daarnaast voor docenten en studenten die op een praktische manier aan de slag willen met dergelijke uitdagingen.

Programmalijnen

Details download(s)

Andere kennisproducten