SMA modules

Over het kennisproduct

In samenwerking met Bouwend Nederland en als onderdeel van de schaalsprongagenda Smart Industry en European Digital Innovation Hubs, heeft Bouwlab R&Do gewerkt aan het versterken van het innovatiepotentieel van MKB-bedrijven in de ontwerp-, bouw- en installatiebranche. Dit initiatief richt zich op het stimuleren van talentontwikkeling en digitaliseringsskills. Specifiek hebben ze bijgedragen aan het opzetten van een landelijk netwerk van 40 Smart Makers Academies tegen 2026. Met ondersteuning van het TKI-HC heeft Bouwlab R&Do modules ontwikkeld, in samenwerking met kennispartners zoals HvA, Nova en InHolland, gericht op de bouwsector. Deze modules bieden MKB-bedrijven in Noord-Holland en studenten verdieping en praktijkgerichte kennis op het gebied van digitalisering. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Deze activiteit is georganiseerd met als hoofddoel het waarborgen van relevante (digitale) vaardigheden die aansluiten op zowel huidige als toekomstige behoeften van bedrijven. Hierdoor kunnen bedrijven sneller en gemakkelijker innoveren op basis van beschikbare technologieën. Daarnaast is het doel om het voor medewerkers in de bouwsector aantrekkelijker te maken om zich vertrouwd te maken met nieuwe ontwikkelingen en zich hier verder in te verdiepen. Dit initiatief sluit nauw aan bij ontwikkelingen zoals Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en (micro)certificering/skills-passen. Het biedt een combinatie van laagdrempelige kennisopbouw via korte modules van 1-4 uur en de mogelijkheid tot verdere verdieping via intensievere opleidingsprogramma’s bij de kennispartners.   

Welk probleem lost het op?

Dit initiatief adresseert verschillende pijnpunten voor verschillende stakeholders. Voor MKB-bedrijven in de bouw- en installatiesector bieden de modules en verdiepende programma’s een oplossing voor het gebrek aan goed opgeleid personeel met relevante digitale vaardigheden, waardoor ze gemakkelijker kunnen innoveren en concurrerend kunnen blijven. Voor studenten biedt het de kans om hun kennis en vaardigheden aan te scherpen in een praktijkgerichte context, waardoor ze beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt en direct waarde kunnen toevoegen aan bedrijven in de sector.

Waar draagt het aan bij?

Dit initiatief draagt bij aan het creëren van een arbeidsmarkt die gericht is op skills, waarbij de vaardigheden van werknemers zijn afgestemd op de regionale behoeften van bedrijven en werknemers. Het resultaat is een situatie waarin werknemers streven naar zelfontplooiing en meer autonomie hebben in hun werk en opleidingstrajecten. Dit leidt tot een verbeterde arbeidsproductiviteit, hogere werknemerstevredenheid en verhoogde concurrentiekracht van bedrijven, wat uiteindelijk bijdraagt aan de economische groei en ontwikkeling van de regio. 

Contactpersoon

Nils Hospes
BouwLab R&Do

E nils@bouwlab.com

Info kennisproduct

MKB-bedrijven in de bouw- en installatiebranche in Noord-Holland en ook studenten die profiteren van (nieuwe of uitgebreidere) modules met meer diepgang met een duidelijke connectie naar de praktijk.

Programmalijnen

Details download(s)

Andere kennisproducten