Beschrijving workshop studenten in BuildinG

Over het kennisproduct

De uitgeschreven workshop kan als voorbeeld gebruikt worden om een gestructureerde leerervaring te creëren, wat bijdraagt aan onderzoekend leren in het onderwijs. 

Specifiek gericht op eerstejaarsstudenten van de opleiding Built Environment aan de Hanzehogeschool in BuildinG, bood deze inspirerende dag een unieke kans om hun kennis van constructief ontwerpen te vergroten. De studenten verkenden de kernprincipes van stijfheid, stabiliteit en sterkte door middel van boeiende scenario’s. Van het balanceren van een dunne plank op twee pallets tot het testen van maquettes op een triltafel, elke uitdaging bood waardevolle inzichten in de wereld van bouwconstructies. Door deze praktische benadering kregen studenten een helder visueel beeld, waardoor complexe concepten tastbaar worden. Dit bezoek was educatief en motiveerde studenten voor hun toekomstige studie- en loopbaantraject.  

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel is om aan eerstejaarsstudenten van de opleiding Built Environment aan de Hanzehogeschool gestructureerde leerervaringen te bieden, gericht op het vergroten van hun kennis van constructief ontwerpen. Door middel van praktische workshops en interactieve scenario’s worden kernprincipes zoals stijfheid, stabiliteit en sterkte belicht, waardoor studenten complexe concepten beter begrijpen. Deze educatieve aanpak streeft ernaar onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen en studenten te motiveren voor verdere studie en loopbaanontwikkeling binnen de techniek, zoals civiele techniek of bouwkunde. 

Het kennisproduct waarin de workshop is beschreven, heeft als doel een model te bieden dat onderwijsinstellingen kunnen gebruiken als sjabloon voor de ontwikkeling van vergelijkbare workshops en als voorbeeld van werkvormen binnen hun onderwijsprogramma’s. 

Welk probleem lost het op?

Het tekort aan technische studenten en ingenieurs vormt een groeiende uitdaging, vooral gezien de toenemende problematiek van bodemdaling. De snelle ontwikkeling van technologieën en de complexiteit van vraagstukken vereisen meer hoogopgeleide technische professionals. Deze schaarste kan vertragingen veroorzaken in projecten en het vinden van duurzame oplossingen belemmeren. Het is cruciaal om meer aandacht te besteden aan het stimuleren van technische studies en het aantrekken van talent naar het werkveld. Workshops spelen hierbij een essentiële rol door studenten praktisch en interactief te betrekken bij complexe onderwerpen zoals bodemdaling, waardoor ze gemotiveerder raken om technische vakken te bestuderen en bij te dragen aan het oplossen van dergelijke uitdagingen.

Waar draagt het aan bij?

De workshops spelen een essentiële rol in het stimuleren van technische studies en het aantrekken van talent naar de arbeidsmarkt, waardoor het gebrek aan technische studenten en ingenieurs wordt aangepakt. Door de praktische relevantie van wiskundige concepten te benadrukken, worden ze aangemoedigd om te excelleren in technische disciplines. Dit draagt bij aan het verkleinen van het tekort aan technisch personeel en het vinden van duurzame oplossingen voor technische uitdagingen. 

Actieve betrokkenheid van studenten bij complexe thema’s vergroot hun motivatie om technische vakken te volgen. Het presenteren van casestudies, zoals houten vloeren en meerdaagse houten gebouwen, aan studenten toont praktijkgericht onderzoek, bevordert innovatie en samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, en stimuleert studenten om interesse te krijgen in het technisch werkveld. 

Contactpersoon

ir. Rozemarijn Veenstra 
Hanzehogeschool Groningen / Kenniscentrum NoorderRuimte

E c.r.a.veenstra@pl.hanze.nl

Info kennisproduct

Onderwijsinstellingen (vooral gericht op HBO, maar zou ook toegepast kunnen worden in MBO/WO).

Programmalijnen

Betrokken organisaties

  • Kenniscentrum NoorderRuimte 

Details download(s)

Andere kennisproducten