Beschrijving testprocedure houten vloeren

Over het kennisproduct

De bouwsector draagt voor 20% bij aan de CO2-uitstoot, grotendeels door energie-intensieve processen voor materialen zoals staal en beton. Industrieel geproduceerd hout biedt een duurzaam alternatief, maar het opschalen voor grotere structuren brengt structurele uitdagingen met zich mee. Projecten zoals HAUT maken gebruik van hybride bouwmethoden met staal en beton. Dit initiatief heeft tot doel het gebruik van hout in grotere constructies te bevorderen, waarbij technische obstakels worden aangepakt en het menselijk kapitaal wordt versterkt om duurzame praktijken te bevorderen en de milieu-impact te verminderen.

De documentatie omvat het doel/planning document, de uitgebreide procedure beschrijving voor de testopstellingen en de ontwerpberekeningen voor de drie vloertypen: CLT, Posi-Tech (Posi-Tech) en Kerto-Ripa (De Groot Vroomshoop).

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het onderzoek heeft tot doel twee primaire doelstellingen te bereiken:

 • Het verbeteren van het begrip van het dynamische gedrag van verschillende soorten houten vloeren met verschillende afwerkingen
 • De markt de mogelijkheid bieden om de kenmerken met betrekking tot trillingen van houten vloeren te ervaren en te beoordelen


Er werden acht smalle vloeren geconstrueerd, elk met afmetingen van zes meter lengte en 1,2 meter breedte. Het doel is om onderscheidende trillingen te bereiken door variaties in het dragende systeem van de vloer en de afwerking. De tests werden uitgevoerd door middel van numerieke analyse en menselijke perceptie-evaluaties, die werden georganiseerd tijdens workshops.

Welk probleem lost het op?

Het vertrouwen in het gebruik van hout in de bouw, met name in constructieve toepassingen, moet worden versterkt. Op basis hiervan kan de sector ingenieurs aanmoedigen hout te overwegen als een alternatief voor conventionele materialen zoals beton, staal en baksteen. Bijgevolg zijn strikte productieprocessen noodzakelijk om de veiligheidsfactoren die gepaard gaan met houten toepassingen te verminderen. Bio-based materialen vertonen vaak aanzienlijke variabiliteit in productkwaliteit, een uitdaging die wordt gemilderd door de gestandaardiseerde productie van Cross-Laminated Timber (CLT). Desalniettemin schiet de beschikbaarheid van testfaciliteiten voor hout tekort vergeleken met die voor beton. Testen zullen zich richten op zowel de Uiterste Grenstoestand (UGT) als de Bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT), waarbij factoren zoals stijfheid en de trillingsfrequentie van de vloerplaten zullen worden geëvalueerd

Waar draagt het aan bij?

In dit project zijn verschillende partijen uit de industrie samengekomen: een ontwerper gespecialiseerd in houten constructies en producenten van geprefabriceerde houten vloerelementen. Deze ervaring draagt bij aan het versterken van de banden tussen de partners en brengt nieuwe ideeën en vormen van samenwerking met zich mee. 

Workshops met de dragende vloerelementen worden opgenomen in het onderwijsprogramma. Dit zal onderdeel zijn van de 5EC keuzemodule die deel uitmaakt van de SOFE (School of Future Environments) aan de Hanze van de opleiding Built Environment. In het eerste semester zullen tweedejaarsstudenten de cursus volgen, terwijl in het tweede semester derdejaarsstudenten de cursus zullen volgen. Daarnaast gaat Hanze met studenten van de master civiele techniek van TU Delft en met het werkveld nogmaals de workshops uitvoeren. 

Het delen van kennis en inzichten in het ontwerpen en bouwen met hout voor grotere structuren heeft tot doel dit vertrouwen te versterken. Het documenteren van deze kennis is essentieel voor verspreiding en toekomstige referentie.

Contact

ir. Rozemarijn Veenstra 
Hanzehogeschool Groningen / Kenniscentrum NoorderRuimte

E c.r.a.veenstra@pl.hanze.nl

Info kennisproduct

Onderwijsinstellingen (HBO/WO), ingenieursbureaus, overheidsinstanties, instituten.

Betrokken organisaties

 • Lüning Engineering
 • Posi-Tech
 • MiTek France
 • De Groot Vroomshoop
 • Bruil
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Kenniscentrum NoorderRuimte
 • BuildinG Groningen
 • Technische Universiteit Delft

Details download(s)

Andere kennisproducten