Het ecosysteem van de noordelijke bouweconomie in beeld

Over het kennisproduct

Hub Noord heeft een interactieve kaart gemaakt waarop de verschillende schakels die een rol spelen in de circulaire bouweconomie zichtbaar gemaakt worden en goed vindbaar zijn.

 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Doel van de kaart: goed in beeld brengen wat er op het gebied van circulair bouwen allemaal al gebeurt (te beginnen in Groningen, Friesland en Drenthe), zodat: 

  1. Nieuwe ketenvorming daardoor gestimuleerd kan worden (partners vinden die je nodig hebt om jouw keten sluitend te krijgen)
  2. Kennis en informatie kan gedeeld worden om versnelling van de groei van de circulaire bouweconomie te faciliteren en te voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt. 

Welk probleem lost het op?

Hub Noord komt bij gelegenheid circulaire initiatieven en projecten tegen die al gebeuren in Noord-Nederland. Maar voor wie hiernaar op zoek is, is de informatie nergens goed vindbaar. Aan de hand van deze (interactieve) kaart wordt het overzicht goed zichtbaar gemaakt en de informatie die erachter zit wordt zo voor iedereen bereikbaar. Daarmee bevorderen ze kennisoverdracht en faciliteren ze het sluiten van lokale en regionale ketens.

Waar draagt het aan bij?

  1. Om mensen en partijen de weg te wijzen naar informatie en initiatieven
    Om de klimaatdoelen te halen, moet de bouw sneller 100% circulair worden. Het is zonde tijd te verliezen aan zaken die een ander al heeft uitgevonden. Als sector moeten we voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt en faciliteren dat we aansluiten en voortborduren op wat elders al is uitgevonden of opgezet.
  2. Om mensen en partijen te enthousiasmeren in de ontwikkelingen van circulair en biobased bouwen mee te gaan

Contactpersoon

Annemarieke Aarts
BuildinG

E aaarts@building.nl

Info kennisproduct

Voor iedereen die wil weten wat er op het gebied van circulair bouwen allemaal gebeurt en welke partijen je kunt benaderen als je daar meer over wit weten. 

Programmalijnen

Details download(s)

Andere kennisproducten