Pulsechecks voor talentbehoud

Over het kennisproduct

Het is cruciaal om talentvol personeel te vinden en te behouden. Helaas wisselen medewerkers in de praktijk vaak van baan of verliezen ze hun motivatie. Wat is daarvoor de reden en wat kun je doen om talent juist te binden aan de organisatie? De ‘pulse check’ is een effectieve manier om inzicht te krijgen in jouw medewerkers en hoe deze hun werk ervaren. Een pulse check is een korte online vragenlijst van enkele minuten – een soort van thermometer voor jouw organisatie. Wanneer veel medewerkers de pulse check invullen, krijg je constant inzicht in hoe het ervoor staat in je organisatie en kun je vervolgens doeltreffend handelen in de organisatie. De uitkomsten van de tool lenen zich uitermate voor het vormgeven van een learning community. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

In de bouwsector is de arbeidsmarkt krap en vinden er vele technologische veranderingen snel plaats. Daarom is het cruciaal om talentvol personeel te vinden en te behouden. Helaas wisselen medewerkers in de praktijk vaak van baan of verliezen ze hun motivatie. Dit heeft niet alleen financiële gevolgen, maar resulteert ook in verlies van kennis en ervaring.  
 
Hoe kan het dat talent wordt onderbenut, ondanks alle inspanningen? Hier hebben mensen vaak wel ideeën over, zoals werkdruk of een gebrek aan afwisseling in het werk. Beide opvattingen kunnen kloppen, maar je weet het niet zeker als bedrijf. Hoe kom je daar achter en wat kun je doen om talent juist te binden aan de organisatie? Om deze vraag te beantwoorden is de Human Capital Tool ‘Pulse checks’ ontwikkeld. 

Welk probleem lost het op?

Innovaties worden vaak in fieldlabs uitgevonden, maar de introductie daarvan op de werkvloer blijkt meer dan eens problematisch. Dit komt onder andere doordat medewerkers niet de skills hebben om ze toe te passen of nieuwe vormen van samenwerking moeten ontwikkelen. In onze learning communities gaan medewerkers onder leiding van een facilitator zelf aan de slag met het invoeren van een innovatie en leren ze op speelse wijze, bijna onbewust, nieuwe skills en komen ze tot echte innovatie-adoptie.

Waar draagt het aan bij?

Het instrument geeft: 

  • Inzicht in wat mensen nou echt vinden zonder dat ze het hardop hoeven te zeggen. Werknemers die de vragenlijst invullen zijn anoniem en hebben daardoor de gelegenheid om vrijuit te zeggen wat ze denken.
  • Inzicht in scores per afdeling. Hierdoor weet je welke verschillen er zijn tussen afdelingen en weet je precies waar je aan de slag kunt gaan. 
  • Inzicht in wat verschillende mensen nodig hebben. Een starter heeft misschien andere behoeften dan een senior. Als je weet wat de verschillen zijn tussen verschillende groepen (bijvoorbeeld leeftijdsgroepen), kun je hierop slim inspelen. 
  • Inzicht in veranderingen door de tijd heen. Zo kun je zien of de ervaringen van medewerkers veranderen als gevolg van wijzigingen in de organisatie, maar ook of verbeteracties effectief zijn. 
  • Inzicht in hoe factoren met elkaar samenhangen zodat je weet aan welke knoppen je kunt draaien. Stel dat er aangetoond wordt dat in jouw organisatie taakvariatie samenhangt met het ervaren van uitdaging, dan kun je mensen meer variatie geven in hun taken om hen zo ook meer uitdaging te bieden. 
  • Inzicht in wat prioriteit heeft. Meerdere factoren kunnen van invloed zijn en een pulse check brengt in kaart welke daarvan de meeste impact hebben. 


Alle inzichten zijn specifiek van toepassing op jouw organisatie. Uiteraard is het goed om boeken te lezen over belangrijke factoren, maar in jouw organisatie kan dit net iets anders in elkaar zitten. Met behulp van pulse checks kun je data-geïnformeerd werken.
 

Contactpersoon

Niki van Urk
Pioneering 

E n.vanurk@pioneering.nl

Info kennisproduct

Bouwbedrijven

Details download(s)

Andere kennisproducten