Makeathon

Over het kennisproduct

Dit kennisproduct gaat in op het opzetten van een hands-on workshop in Robotlab, gekoppeld aan praktijkgerichte challenges (3×6 uur). Studenten en professionals krijgen een hands-on leerervaring over de basis principes van digital design and robotic production technologies.

Met welk doel is dit ontwikkeld?

De focus van het project lag op ‘vernieuwing in leren en ontwikkelen’. Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft leeroplossingen ontwikkeld en geopend voor nieuwe doelgroepen (namelijk professionals). 
 
De lesmaterialen zijn substantieel verbeterd met nieuwe opgenomen instructievideo’s. Deze zijn als voorbereiding en introductie voor de fysieke bijeenkomsten gebruikt. Verder werden ook de fysieke leeractiviteiten herontwikkeld. 
 
Na het afronden van het project gaan we de verbeterde lesmaterialen op vier manieren inzetten: 
 
  • Ze worden tijdens de minor Robotic Production & Circular Materials en afstudeerprojecten (year 4) gebruikt. Tijdens de minor werken voltijdse studenten van verschillende opleidingen samen. 
  • Ze worden voor de 3e jaars deeltijd Engineering studenten gebruikt als onderdeel van hun studieprogramma 
  • HvA is ‘organisatorisch’ aan het regelen dat individuele professionals aan de deeltijd Engineering groep kunnen aansluiten om de Makeathon te volgen. 
  • Verder wil HvA de Makeathon als losse LLO modules voor groepen van professionals beschikbaar stellen

Welk probleem lost het op?

“Nederland staat naast de nieuwbouwopgave voor de enorme uitdaging om de bestaande bouw klimaat adaptief en toekomstbestendig te maken. Ondanks alle inspanningen, brengen de huidige werkwijzen in de bouw- en installatietechniek niet de versnelling die nodig is. Een belangrijke oorzaak is dat meer technologische en sociale innovatie nodig is, en vooral, dat innovaties op het terrein van schoon en emissieloos bouwen, digitalisering, industrialisatie, circulair en biobased bouwen en ketenintegratie niet landen in de (MKB-) praktijk.” (Projectplan Bouwen aan Human Capital) 

Helemaal in lijn met deze stelling zien we bedrijven met het begrijpen en implementeren van nieuwe technologieën worstelen. Op basis van deze hands-on workshops wil HvA bijdragen aan het beter laten landen van de nieuwste innovaties.

Waar draagt het aan bij?

  • Algemene impact: Professionals doen praktijkervaring op met Technologies for Design and Production (T4D&P) (learning by doing) 
  • Behaalde resultaat: We hebben de testing van deze module met 8 deeltijd Engineering studenten (3e jaars) uitgevoerd. Deze studenten werken bij verschillende bedrijven.  


Wat HvA met de nieuwe modules heeft gecreëerd is experiential learning (learning by doing) op meerdere dieptes en niveau’s wat een ‘boost’ binnen een bedrijf kan geven om starten/verder te gaan met de implementatie van robotisering.
 

Contactpersoon

Marta Malé-Alemany
Hogeschool van Amsterdam, RobotLab

E m.male-alemany@hva.nl

Info kennisproduct

Huidige en toekomstige (studenten) professionals werkzaam in de bouwsector.

Programmalijnen

Andere kennisproducten