Digitalisering in de bouw

Over het kennisproduct

Twee gerelateerde deelonderzoeken hebben geleid tot:

  • (1) een beter begrip van de mate waarin het gebruik van digitale technologieën al is genormaliseerd in de bouwsector 
  • (2) meer inzicht in de belemmerende en bevorderende factoren voor (verdere) digitalisering van de bouwsector

De belangrijkste resultaten en implicaties van beide deelonderzoeken zijn beknopt verwoord in een tweetal toegankelijke rapportages. Kennis van de huidige staat van digitalisering in de bouw en de ervaren knelpunten kan dienen als startpunt van een gerichte aanpak om de digitale transformatie te versnellen. Knelpunten kunnen soms worden weggenomen door (managers van) bouwbedrijven zelf, maar veel vaker nog vraagt het om actie van beleidsmakers (op alle niveaus) en/of coördinatie tussen diverse groepen stakeholders.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het ontbrak ons aan een goed begrip van de mate waarin digitale technologieën al zijn genormaliseerd in de bouwsector alsook aan een compleet en accuraat overzicht van bepalende factoren voor (verdere) digitalisering. Beide deelonderzoeken hebben bijgedragen aan een verbeterd inzicht in het complexe systeem dat producten en diensten levert in de Nederlandse bouwsector. Een beter begrip van wat verdere digitalisering in de weg staat óf juist versnelt is een belangrijke voorwaarde om tot gerichte, succesvolle (beleids)maatregelen te kunnen komen. Zowel beleidsmakers als managers van bouwbedrijven, van klein tot groot, doen er goed aan om kennis te nemen van de belangrijkste knelpunten en hoe deze ingrijpen op andere belangrijke factoren. In één van de rapportages wordt ter illustratie een aantal kenmerkende oorzaak-gevolgrelaties uitgelicht. 

Welk probleem lost het op?

Digitalisering van bedrijven in de bouwsector is complex en uitdagend. Hoewel de meeste stakeholders wel een zeker beeld hebben van belemmerende en bevorderende factoren voor (verdere) digitalisering is ieders perspectief vaak eenzijdig en (dus) onvolledig. Dit is een eerste poging om tot een compleet overzicht van factoren te komen en hoe deze met elkaar samenhangen (oorzaak-gevolgrelaties). Het overzicht is tot stand gekomen met behulp van een zogenaamde Group Model Building (GMB) aanpak. Dit is een methode om gezamenlijk een complex systeem van actoren en factoren en hoe deze elkaar beïnvloeden in kaart te brengen. Deelnemers vertegenwoordigden bedrijven en organisaties die in verschillende hoedanigheden betrokken zijn bij de bouwsector. Hierdoor is een divers en volledig beeld ontstaan.

Waar draagt het aan bij?

Het ene deelonderzoek heeft geleid tot een beter begrip van de huidige staat van digitalisering in de bouwsector. Het andere deelonderzoek heeft de meest invloedrijke factoren voor (verdere) digitalisering van de bouwsector inzichtelijk gemaakt én de onderlinge causale verbanden in kaart gebracht. Tezamen is dit waardevolle kennis voor diverse stakeholders in de bouw (o.a. beleidsmakers en managers van bouwbedrijven). Zij kunnen nu gerichtere maatregelen nemen om de belangrijkste belemmeringen voor digitalisering weg te nemen en/of de belangrijkste aanjagers van digitalisering (beter) te benutten.

Contactpersoon

Werner Liebregts
Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

E w.j.liebregts@jads.nl

Ellen Geerts
Jheronimus Academy of Data Science (JADS)

E e.a.c.geerts@tue.nl 

Info kennisproduct

Managers van bouwbedrijven (klein-midden-groot), beleidsmakers (lokaal-regionaal-provinciaal-nationaal), belangenorganisaties, adviserende en ondersteunende organisaties.

Betrokken organisaties

  • Avans
  • Jheronimus Academy of Data Science (JADS)
  • SPARK 

Andere kennisproducten