Nanomodules – metrolijn ‘smart & circular construction’

Over het kennisproduct

De nanomodules zijn binnen de learning community van SPARK de kleinste ‘eenheden’ die worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste kenmerken, ontwikkelingen en toepassingen van de noodzakelijke innovaties in de bouw en techniek. Specifiek gericht op de thema’s digitalisering, industrialisatie van het bouwproces, biobased en circulair bouwen. 

De nanomodules zijn geschikt voor professionals binnen bedrijven en organisaties en vormen een onderdeel van de opzet binnen de landelijke Smart Makers Academy Nederland. Ze zijn geschikt om, afhankelijk van de behoefte, uit te breiden met leerlijnen. 

Dit kennisproduct beschrijft de aanpak die SPARK Campus heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de metrolijn en bevat op instructieniveau de opzet en aanpak van een nanomodule.  

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De transities in de bouw en techniek (energie, materialen, arbeid) zijn omvangrijk en raken veel onderwerpen. De onderwerpen zijn vaak containerbegrippen en ontwikkelen zich snel. Dat maakt het voor bedrijven lastig om een goed inzicht te krijgen wat deze onderwerpen precies inhouden, welke impact ze hebben voor de sector, voor hun eigen bedrijfsvoering en voor hun bestaande en nieuwe medewerkers.  
 
Er is behoefte bij bedrijven / organisaties om heel gericht  en in een compacte vorm en tijd – informatie op te halen en te leren van andere bedrijven om van daar uit vervolgstappen te kunnen zetten. Dit zijn belangrijke stappen in het implementeren van nieuwe onderwerpen, innovaties, methodes en technieken ten behoeve van de genoemde transities. 

Welk probleem lost het op?

Deze nanomodules zorgen ervoor dat beleidsmakers, directie en management van (maak)bedrijven en/of docenten in zeer korte tijd goed inzicht krijgen in specifieke innovaties en innovatiethema’s. Zo kunnen ze snel en doeltreffend bepalen (1) of ze er iets mee willen en (2) welke vervolgstap ze kunnen zetten om dit in gang te zetten.

Waar draagt het aan bij?

Met het instrument ‘nanomodule’ zorgt SPARK ervoor dat een brede vertegenwoordiging van koplopers in de bouwsector in staat wordt gesteld om de mogelijkheden van innovatieve technieken en thema’s te gaan benutten. Dit zorgt voor een versnelling van de innovatiekracht van de sector.

Contactpersoon

Emile Quanjel
SPARK Campus

E emile@sparkcampus.nl
T 06-53493236 

Info kennisproduct

Voor beleidsmakers en professionals in de bouw en techniek die richting willen geven aan innovatie en/ of die het willen concretiseren in hun organisatie.

Details download(s)

Andere kennisproducten