Learning Community

Over het kennisproduct

Bij grote (maatschappelijke) transities die enerzijds vragen om samenwerking in de (gehele) keten en anderzijds vragen om veel innovatie en bijbehorende skillsontwikkeling, is het nuttig om de ketensamenwerking in een Learning Community te organiseren.

De kracht van een learning community ligt in de collectieve intelligentie en de synergie die ontstaat wanneer mensen met diverse achtergronden en perspectieven hun inzichten en ervaringen delen.

Dit kennisproduct beschrijft de werkende ingrediënten en de aanpak die SPARK Campus heeft gebruikt bij het opzetten en ontwikkelen van een Learning Community in de keten van bouw en techniek.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Een learning community kan worden geduid als dé oplossing om leren, werken en innoveren met elkaar te verbinden. In dat kader heeft SPARK Campus dit dan ook toegepast in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital.  Hierin ondersteunt SPARK in samenwerking met het onderwijs de benodigde skillsontwikkeling om zowel huidige als toekomstige vakmensen in staat te stellen circulair en biobased te bouwen. Met digitalisering en industrialisatie als versnellers hiervan.

Welk probleem lost het op?

Het gebrek aan de juiste skills wordt aangewezen als de belangrijkste bottleneck om de genoemde innovatieve thema’s (biobased, circulair, digitaal en industrieel) door te voeren in de bouw. Enerzijds vraagt een pragmatische sector als de bouw om een praktische vorm van leren. Anderzijds vragen de innovatieve thema’s om ruimte om te experimenteren en werkenderwijs leerervaringen op te doen. Daarvoor leent het concept van de learning community zich goed.

Waar draagt het aan bij?

Met dit concept heeft SPARK 10-tallen bedrijven aan elkaar en/ of aan onderwijsinstellingen en studenten kunnen koppelen om van elkaar te leren. Door in de learning community aan concrete challenges uit de werkpraktijk te werken, blijven zowel de studenten als de bedrijven goed aangehaakt en enthousiast. 

Contactpersoon

Johan Treur
SPARK Campus

johan@sparkcampus.nl
T 06-55758973

Info kennisproduct

Voor kartrekkers van grote transities.

Programmalijnen

Details download(s)

Andere kennisproducten