Showcase digital twin

Over het kennisproduct

Digitalisering in de bouw gaat door. Een bouwkundige tekening moet niet meer worden gezien als een tekening, maar als een datamodel dat uiteindelijk kan leiden tot een Digital Twin. 

Deze data wordt door verschillende partijen gemaakt en gebruikt in een BIM-proces. Maar wat is BIM? Wat is data? Hoe beheer je het proces en ga je als bedrijf deze verandering mogelijk maken? Een moeilijk onderwerp waarvoor we een lessenreeks hebben ontworpen in de vorm van een metrolijn. In deze metrolijn kunnen mensen instappen en op elke gewenste plek kennis opdoen over de onderwerpen waar zij belang bij hebben. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Digital Twin is een term die veel voorbijkomt en als hoger doel wordt gesteld binnen de digitalisering. Maar wat is het nu eigenlijk en hoe komt het tot stand? Wat zijn stappen die gemaakt moeten worden en hoe kan een beginnend student hier kennis van krijgen? En welke stappen moeten er binnen een organisatie worden gedaan om het proces opgang te brengen? De metrolijn Digital Twin werd ontwikkeld om deze informatie op een praktische manier over te brengen.

Welk probleem lost het op?

De metrolijn moet studenten en bedrijven helpen een stap te maken in het digitaliseringsproces van tekenwerk naar een datamodel middels het BIM-proces. Wat komt hierbij kijken? Hoe richt je het proces in en hoe ga je om met technische vraagstukken? De metrolijn bestaat uit verschillende lessen op verschillende niveaus en vakgebieden waarin de digitalisering van tekenwerk kan worden vormgegeven.

Waar draagt het aan bij?

De metrolijn moet bijdragen aan kennisontwikkeling van het digitaal onderwijs. Studenten en belangstellende leren op basis hiervan hoe een datamodel moet worden opgebouwd. Daarnaast wordt er in de metrolijn verteld hoe het proces moet worden ingericht rond digitalisering. Zo wordt de stap naar het BIMMEN en modellen zoals een Digital Twin inzetten gemakkelijker. Het kennisproduct helpt bedrijven met de structuur rondom het opzetten van het BIM-proces.

Contactpersoon

Renee Lugers
Alfa College

E r.k.lugers@alfa-college.nl

Info kennisproduct

Studenten, tekenenaars, projectmanagers en leidinggevenden.

Programmalijnen

Details download(s)

Datum upload

13/03/2024

Andere kennisproducten