Evaluatie van een regionale human capital aanpak

Over het kennisproduct

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de human capital aanpak die is ontwikkeld in het programma Regionaal Bouwen aan Human Capital. De aanpak beoogt skillsontwikkeling en innovatie adoptie te versnellen en is gebaseerd op het concept Sharebouw&Techniek.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Het doel van dit verkennende onderzoek is het evalueren van de opbrengst van de regionale human capital aanpak en de onderliggende activiteiten. De centrale uitkomstmaten zijn skillsontwikkeling bij (toekomstige) vakmensen/professionals, innovatie adoptie en ontwikkeling van het regionale ecosysteem. Naast inzicht in de opbrengst van de regionale human capital aanpak beoogt de evaluatie inzicht te bieden in werkzame elementen, randvoorwaarden en succesfactoren. Met deze kennis kan de regionale human capital aanpak onderbouwd worden door ontwikkeld en opgeschaald.

Welk probleem lost het op?

Voor de realisatie van een emissievrije, circulaire en klimaatbestendige leefomgeving is het cruciaal dat er voldoende mensen beschikbaar zijn met de juiste skills zodat innovaties sneller worden toegepast in de praktijk. Dit vraagt om andere manieren van samenwerken en duurzame betrokkenheid van alle spelers uit de werelden van werken, leren en innoveren. Het rapport laat zien hoe skillsontwikkeling en innovatie adoptie in regionale ecosystemen kan versnellen. Innovatiehubs, onderwijs- en kennisinstellingen, (MKB-)bedrijven, woningcorporaties en andere partijen uit de ontwerp-, bouw-, en technieksector werken hierbij nauw samen.

Waar draagt het aan bij?

Uit het verkennende onderzoek blijkt dat de regionale human capital aanpak gebaseerd op het concept Sharebouw&Techniek resulteert in:

 • Een versnelling in de ontwikkeling van nieuwe skills bij (MKB-)bedrijven, woningcorporaties, studenten, docenten en andere partijen. Het gaat hierbij om zowel technologische als soft skills
 • Een versnelling in innovatie adoptie, zoals een groter bewustzijn van welke innovaties mogelijk zijn, een hogere motivatie en (eerste) concrete stappen in de daadwerkelijke toepassing van de innovaties
 • Een vergroting van het regionale ecosysteem en intensivering van relaties. Aan het einde van het programma namen in totaal 585 partijen deel aan de ecosystemen.

Daarnaast zijn er 9 werkzame elementen, randvoorwaarden en succesfactoren die van belang zijn voor de ontwikkeling en opbrengst van de regionale human capital aanpak geïdentificeerd. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen voor doorontwikkeling en opschaling naar andere regio’s geformuleerd.

Contactpersoon

Goedele Geuskens
TNO

E goedele.geuskens@tno.nl

Info kennisproduct

Voor partijen die een regionale human capital aanpak vorm willen geven of door willen ontwikkelen, zoals innovatiehubs, onderwijs- en kennisinstellingen, beleidsmakers en bedrijven.

Programmalijnen

Betrokken organisaties

 • TKI Bouw en Techniek
 • SPARK Campus
 • Bouwlab R&DO
 • Stichting Pioneering
 • Hanzehogeschool
 • Alfa-college
 • Koning Willem I College
 • Avans
 • JADS
 • Nova college
 • InHolland
 • HvA
 • ROC van Twente
 • Saxion    

Details download(s)

Datum upload

29/03/2024

Andere kennisproducten