Module Droning

Over het kennisproduct

De nanomodules hebben als doel om de deelnemer enthousiast te maken om drones in de dagelijkse praktijk in te zetten. De module start met theorie over de geldende regelgeving. Vervolgens kan de deelnemer met een dronesimulator ervaren hoe het is om met een drone te vliegen. In de volgende twee modules krijgt de deelnemer basiskennis aangereikt over vlieghandelingen en type drones en kan de deelnemer binnen en buiten vliegen met verschillende drones. 

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Voor een (beginnend) beroepsbeoefenaar is het van belang dat hij/zij kennis heeft van welke types drones er bestaan en waarvoor deze specifiek ingezet kunnen worden. Hij /zij moet zich bewust zijn van de wettelijke eisen en mogelijkheden waar en hoe een drone ingezet kan worden. De nanomodules zorgen voor een basiskennis. Vervolgens kan de deelnemer bij de Dutch Drone Academie verdiepende trainingen volgen, examens doen en uiteindelijk een vliegbrevet halen.

Welk probleem lost het op?

Door de inzet van drones kunnen o.a. inspecties op hoogte veiliger worden uitgevoerd. Daarnaast kunnen bestaande gebouwen en terreinen sneller en nauwkeuriger worden ingescand en vastgelegd.

Waar draagt het aan bij?

Studenten van verschillende afdelingen leren de basisskills om met een drone om te gaan.

Contactpersoon

Rein Noordover
Nova College

E rnoordover@novacollege.nl

Info kennisproduct

Ketenpartners, beginnend beroepsbeoefenaars.

Programmalijnen

Betrokken organisaties

  • Dutch Drone Academie 

Details download(s)

Datum upload

28/03/2024

Andere kennisproducten