Onbenut arbeidspotentieel aantrekken en behouden

Over het kennisproduct

Het is steeds lastiger om voldoende vakmensen aan te trekken en te behouden. Onderzoek toont aan dat twee kenmerken essentieel zijn voor het aantrekken en behouden van talent: inhoud van het dagelijks werk en de werkomgeving. Om te meten hoe aantrekkelijk jouw organisatie is voor medewerkers werd een korte vragenlijst ontwikkeld. Met de vragenlijst wordt heel concreet achterhaald hoe jouw organisatie scoort op de verschillende elementen die een organisatie aantrekkelijk maken. Daardoor kun jij zien hoe aantrekkelijk jouw organisatie nu is en kun je bepalen waarop nog verbeterd kan worden. De uitkomsten van de vragenlijst lenen zich uitermate voor het vormgeven van een learning community.

Met wel doel is dit ontwikkeld?

De bouwsector staat voor de grote opgave om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Er is dus veel werk aan de winkel. Echter, het is heel moeilijk om de juiste vakmensen te vinden. Daar staat tegenover dat jaarlijks veel mensen hun baan verlaten omdat zij het gevoel hebben er niet bij te horen. Ook in de bouwsector gebeurt dit.

Een belangrijke oorzaak hiervan is een gebrek aan inclusief werkgeverschap. Medewerkers voelen zich geïsoleerd op de werkvloer en concluderen dat het werk of de werkplek niet bij hen past. Terwijl je als werkgever, soms met enkele kleine aanpassingen, de werkvloer wel geschikt zou kunnen maken. Hiermee kun je mensen het gevoel geven dat ze erbij horen en zou je hiermee dit arbeidspotentieel kunnen behouden.

Welk probleem lost het op?

De bouwsector staat onder druk vanwege een tekort aan arbeidskrachten. Echter, duizenden mensen staan aan de kant of zijn uit banen vertrokken, omdat de baan niet bij hen lijkt te passen. In Nederland zijn 1,1 miljoen mensen met arbeidspotentieel op dit moment niet actief op de arbeidsmarkt. Dit is wat we noemen een onbenut arbeidspotentieel. De redenen van uitval of vertrek kunnen zowel fysiek als mentaal zijn. Ook kunnen deze uiteenlopen in de ernst ervan. Echter, met enkele aanpassingen aan de baan, kunnen deze mensen goed werk verrichten. Dit vraagt wel iets van werkgevers. oZone biedt daarom een online cursus aan. Hierin kunnen werkgevers kennismaken met inclusief werkgeverschap.

Waar draagt het aan bij?

Er is een cursus ontwikkeld: de oZone Cursus ‘Onbenut arbeidspotentieel benutten’. Daarnaast is binnen ROC van Twente gewerkt aan de voorbereiding van een Praktoraat Diversiteit en Inclusie. Het ASE-model is daarbij leidend. De gehele cursus geeft voldoende handvatten om in je eigen organisatie te kijken hoe je onbenut arbeidspotentieel kunt aantrekken en behouden.

Contactpersoon

Niki van Urk
Pioneering 

E n.vanurk@pioneering.nl

Info kennisproduct

Bouwbedrijven

Details download(s)

Andere kennisproducten