Module Energieneutraal ontwerpen (ENO)

Over het kennisproduct

In de nanomodules wordt het onderwerp energieneutraal ontwerpen geïntroduceerd. Een energieneutraal ontwerp maken, wat komt daar allemaal bij kijken en hoe moet je dat aanpassen? Waarom is het belangrijk om gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken? 

Tijdens de verdiepende training van een dagdeel maakt de deelnemer kennis met een dynamisch gebouwsimulatie programma waarmee, naast vermogensberekeningen, ook warmteverliesberekeningen gemaakt kunnen worden. 

Met de software worden de effecten van de genomen bouwkundige en installatietechnische maatregelen zichtbaar gemaakt. Om de werking van de simulatiesoftware te demonstreren wordt gebruik gemaakt van voorbeeldprojecten.  

Met wel doel is dit ontwikkeld?

Dit kennisproduct werd ontwikkeld voor (beginnend) beroepsbeoefenaars om hen inzicht te geven in wat de effecten zijn van bouwkundige en installatietechnische maatregelen op het gebied van energieneutraal bouwen.

Welk probleem lost het op?

Door meer inzicht te krijgen in wat verschillende maatregelen voor effect hebben, worden er bewuste keuzes gemaakt bij het ontwerpen van een energieneutrale woning.

Waar draagt het aan bij?

De derdejaars studenten volgen de module en krijgen hiermee meer inzicht op het gebied van energieneutraal bouwen. Deze kennis nemen ze mee en delen ze met de stagebedrijven. 

Contactpersoon

Vincent Keppel/Rein Noordover 
Vintec projects/Nova College

E rnoordover@novacollege.nl

Info kennisproduct

Ketenpartners, beginnend beroepsbeoefenaars.

Programmalijnen

Betrokken organisaties

  • Bouwkundige Begeleidingsadviesgroep Heemskerk
  • Vintec projects

Details download(s)

Datum upload

20/03/2024

Andere kennisproducten